27. aug. 1864: Fredsforhandlingerne i Wien: Drøftelsernes to hovedpunkter bliver det finansielle spørgsmål og grænselinjens fastsættelse


De endelige fredsforhandlinger startede i Wien i forgårs. Forhandlingerne skal udmønte sig i en endegyldig fredstraktat mellem Danmark og Preussen-Østrig, men før man kan komme så langt skal en række spørgsmål og praktiske sager drøftes. De to hovedspørgsmål står imidlertid klart:
1) Ordningen af det finansielle mellemværende mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne, og 2) den nye grænselinjes fastsættelse.

George Joachim Quaade var udenrigsminister i Monrads nu afgået regering, og han stod i spidsen for den danske delegation ved Londonkonferencen. Som del af C.A. Bluhme nye regering, er han nu igen sendt til udlandet for at forhandle de evt. danske fredsbetingelser.

G.J. Quaade var udenrigsminister i Monrads nu forhenværende regering, og han stod i spidsen for den danske delegation ved Londonkonferencen. Som del af C.A. Bluhmes nuværende regering er han, sammen med oberst H. Kauffmann, sendt til Wien for at forhandle fredsbetingelserne mellem Danmark og Preussen-Østrig.

’Fredspræliminærerne’, som danner grundlaget for de nuværende fredsforhandlinger, slår fast, at Danmark skal afstå hertugdømmerne Lauenborg, Holsten og Slesvig. Før dette kan blive en realitet, er der dog en række praktiske spørgsmål, som skal bringes i orden, heriblandt sikringen af ansatte embedsmænd og forskellige privatpersoners rettigheder, delingen af arkiver, flytningsfrihed og indfødsret, post og telegrafoverenskomster samt samfærdselsforhold. Alle disse spørgsmål synes faktisk som udgangspunkt at kunne skabe en del modsætninger, men samtidigt betragtes det som givet, at de ikke vil kunne bringe selve freden i fare.

De helt centrale spørgsmål angående freden har fra starten stået klart: Det ene spørgsmål drejer sig om, hvordan det finansielle mellemværende mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne skal ordnes, nu hvor disse ikke længere skal indgå i samme stat? Dvs. en ordning af bl.a. den danske stats regnskabssager i hertugdømmerne, den fælles statsgæld mellem kongeriget og hertugdømmerne m.m. Det andet spørgsmål handler om, præcist hvor man skal trække Danmarks nye grænse.

I forhold til de indviklede finansielle spørgsmål vil forhandlingsparterne hver sende en særlig sagkyndig, som skal stå for denne del af forhandlingerne. Fra dansk side påtænker man at sende den tidligere finansminister i C.C. Halls nationalliberale regering, C. E. Fenger, og fra tysk side den holstenske stænderforsamlings tidligere præsident, baron C. Scheel-Plessen.

Allerede nu er der blandt de danske fredsforhandlere, minister G.J. Quaade og oberst H. Kauffmann, bekymring om, hvorvidt man på disse områder overhovedet vil kunne komme til en ordning, der er i overensstemmelse med den danske regerings instruktioner og ønsker.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: