Monthly Archives: september 2014

28. sept. 1864: Den danske prinsesse Dagmar er blevet forlovet med den russiske tronfølger. Åbner det en dør for diplomatisk hjælp til Danmark?


I dag er forlovelsen mellem den danske prinsesse Dagmar og Storfyrsttronfølger Nikolai af Rusland blevet bekendtgjort. Forlovelsen har skabt vidtgående rygter og formodninger om, at Rusland nu for alvor vil tale Danmarks sag over for Preussen og Østrig ved fredsforhandlingerne i Wien. Med nederlaget i krigen, det forstående tab af hertugdømmerne og den fortsatte besættelse […]

27. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske administration af Jylland begynder at minde om et terrorregime


Fra Agnes Gads dagbog 27. september 1864: I den idag modtagne Vejle Avis læses flere Bekjendtgørelser fra Hr. Vogel v. Falkenstein (forbandet være hans Navn) efter hvilke Leverencerne skulle forstørres, og en Mængde Ægtvogne siges i fast Ægt for at befordre Tropperne, naar de nu lægges i Vinterkvartér. En Amtsforvalter heroppe i Jylland er bleven arresteret, […]

26. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Gauerslund præstegård er på det nærmeste omdannet til en kantine


Fra Agnes Gads dagbog 26. september 1864: Der er indtraadt en Forandring, som ingenlunde er behagelig, idet iaftes Hauptmann v. Slitter, Kommandeuren for X. Kompagni (for hvem jeg ikke sværmer!) er draget i Kvartér her istedetfor Hr. Knotts. Og skal her nu følgelig dagligt holdes Taffel for alle 6 Officerer ved begge Kompagnier. v. Slitter fører selv […]

25. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er ved at miste tålmodigheden – “de drage vist aldrig ud”


Fra Agnes Gads dagbog 25. september 1864: Det var ret saa festligt og smukt, som navnlig “de Fattige” forleden Dag anstrængte dem, for at bevise Assessoren den sidste Ære ved hans Begravelse. Midtvejs imellem Pjedsted og Karensdahl var der – udelukkende af Stoddere og Fattige, hvoriblandt nogle gamle og svage – bygget en smuk Æreport […]

22. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Bekendtgørelse – offentlige pensioner og understøttelser suspenderes


Fra Agnes Gads dagbog 22. september 1864: Bekjendtgørelse: Den Fredspreliminairene af 1. August tilføjede Protokol af samme Dag angaaende Vaabenstilstanden, bestemmer i Artikel 6, at af Jyllands Indtægter ere, foruden Omkostningerne ved Troppernes Forplejning p.p. endnu ikkun at bestride de for Forvaltningen nødvendige Udgivter. Paa Grund af denne Bestemmelse kan jeg for Fremtiden kun bevilge […]

20. sept. 1864: Preussen tager jyderne som gidsler! En række preussiske tiltag i Jylland skal presse den danske regering til at indgå en fredsaftale hurtigst muligt


I forgårs tog forhandlingssituationen i Wien en uheldig drejning for Danmark. Preussen truede med at øge presset på Jylland og endda helt at ophæve våbenstilstanden. I dag er der så blevet sat handlinger bag dele af de preussiske trusler. Preussen er ikke tilfreds med fremskridtene ved fredsforhandlingerne i Wien. En af grundene til utålmodigheden er, at det preussiske […]

18. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: smitsomme sygdomme fører til dødsfald


Fra Agnes Gads dagbog 18. september 1864: Den gamle Assessor Bolvig er død d. 15., og bliver iovermorgen begravet. Det er saa tomt, ikke at kunne gaa ned og sé til de kjære Venner dernede i deres Sorg. Men det vilde ikke være Ret at udsætte sig for at føre Smitten videre. Min stakkels Agnete! […]

18. sept. 1864: Forhandlingerne i Wien spidser til. Baron von Werther truer med at opsige våbenstilstanden, hvis ikke der snart findes en aftale


Fredsforhandlingerne mellem Danmark og Preussen-Østrig trækker ud. Dette behager bestemt ikke den preussiske minsterpræsident, og det er også blevet mere og mere tydeligt, at der er modsætninger mellem de to tyske stormagter. Den spændte situation får nu Preussen til at presse Danmark for at få forhandlingerne afsluttet hurtigst muligt. I de seneste dage har man ved […]

14. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: krigens ringe livsbetingelser fører til spredningen af smitsomme sygdomme


Fra Agnes Gads dagbog 14. september 1864: Det er baade til at lé og til at græde over, at tænke sig, at vi i lang, lang Tid med tillidsfuldt haab have séet hen til denne Dag, som den allersidste vi – i værste Tilfælde – skulde kunne tænkes at beholde Fjenden i Jylland. Vor Indkvartering […]

12. sept. 1864: Der er klare spændinger mellem Preussen og Østrig. Modsætningen kan i værste fald vise sig at gå ud over Danmark


Bismarck er ved at miste tålmodigheden med den manglende fremgang ved fredsforhandlingerne i Wien. Den generelle stemning ved fredskonferencen er heller ikke blevet bedre, og både Østrig og Preussen har skærpet tonen over for Danmark. Den utålmodige og irriterede stemning skyldes imidlertid ikke kun de danske bestræbelser på at opnå en ændring i fredsgrundlaget. Det interne […]

7. sept. 1864: De europæiske stormagter har sympati for den danske situation, men ingen vil direkte støtte Danmark i fredsforhandlingerne


Danmark har nu snart forhandlet fred med Preussen og Østrig i to uger, og de danske forhandlere har haft særdeles svært ved at få ændringer indført i de hårde fredsbetingelser. Igennem hele august har man fra dansk side også henvendt sig til de forskellige europæiske stormagter i håb om støtte. Sympati kan Danmark sagtens finde, […]

5. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske indkvartering snyder sig til gratis forplejning


Fra Agnes Gads dagbog 5. september 1864: Den 14. August fik vi 10 Mand og en Underofficer mere i Kvartér, saa vi virkelig ere godt belagte – og hjertelig trætte deraf! Vi havde nemlig tidligere ikke slet saa mange Menige, som forholdsvis enkelte andre Gaarde her i Byen, hvorfor i det Hele en ligeligere Fordeling […]

5. sept. 1864: Bismarck ønsker ikke at fredsforhandlingerne trækker i langdrag. Østrigerne har til gengæld ikke travlt. Er der modsætninger mellem de to tyske stormagter?


Den 25. august begyndte fredsforhandlingerne i Wien, og den 27. august blev det første formelle møde afholdt. Endnu mangler man dog at træffe endelige beslutninger og foranstaltninger for freden, og de manglende fremskridt i forhandlingerne får nu Bismarck til at reagere. Selvom fredsforhandlingerne efterhånden er gået ind i det 10. døgn, er man stadig ikke kommet […]

4. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne havde nær brændt en gård af under storslået fest


Fra Agnes Gads dagbog 4. september 1864: Gudsketak, at Gildet inat stod hos Hans Kviste’s og ikke hos os! Om det end maaské netop, som Nogle mene, var arangeret saaledes for ikke at bevise Præstegaarden en altfor stor Ære (?) Vi ere jo af en eller anden ubekjendt og for os ubegribelig Grund i den […]

3. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Familieforøgelse overskygger krigens ubehageligheder


Fra Agnes Gads dagbog 3. september 1864: Siden hin Søndagmorgen d. 14. August, da Glæden kom saa uventet og tog os paa Sengen, have vore Hjerter været saa optagne af den Velsignelse Gud sendte vort Hus, ved Haabet om et lille lykkeligt Hjem deroppe paa den jydske Hede for vor kjære Elisa og Broder Frits, […]

1. sept. 1864: Det danske ønske om en deling af Slesvig risikerer at forværre forholdet til Preussen og hindre et ellers spirende forhold til Østrig


Da de endelige fredsforhandlinger begyndte i Wien den 25. august, havde den danske fredsdelegation, med minister G.J. Quaade og oberst H. Kauffmann i spidsen, fået instrukser på at undersøger alle muligheder for en deling af Slesvig. Dette danske håb, om at kunne beholde den nordlige og dansksindede del af Slesvig, lader dog nu til at […]