1. sept. 1864: Det danske ønske om en deling af Slesvig risikerer at forværre forholdet til Preussen og hindre et ellers spirende forhold til Østrig


Johann Bernhard von Rechberg und Rothenlöwen var udenrigsminister i Østrig fra 1859-1864.

Johann Bernhard von Rechberg und Rothenlöwen er østrigsk udenrigsminister og står i spidsen for Østrig i de igangværende fredsforhandlinger. Han har flere gange vist sig venligt indstillet over for Danmark, men i forhold til en deling af Slesvig er han lige så afvisende som Bismarck og Preussen.

Da de endelige fredsforhandlinger begyndte i Wien den 25. august, havde den danske fredsdelegation, med minister G.J. Quaade og oberst H. Kauffmann i spidsen, fået instrukser på at undersøger alle muligheder for en deling af Slesvig. Dette danske håb, om at kunne beholde den nordlige og dansksindede del af Slesvig, lader dog nu til at træde Bismarck og Preussen over tæerne.

Lige fra starten af fredsforhandlingerne har der tegnet sig et mønster af, Danmark kunne forvente mere forståelse og imødekommenhed fra østrigsk side end fra Preussen. Preusserne har været noget mere kontante over for de danske fredsforhandlere, og Bismarck selv har på et tidligere stadie truet med at afbryde forhandlingerne med Danmark. De danske fredsforhandlere har til gengæld fået et godt indtryk af den østrigske udenrigsminister og forhandlingsansvarlige, von Rechberg. Både Quaade og Kauffmann opfatter egentlig Rechberg som ”velvilligt indstillet” over for Danmark, men da de under en samtale spørger om Østrigs syn på en deling af Slesvig, svarer han rent ud, at Østrig lige så lidt som Preussen kan gå ind på en ændring af den foreløbige fredsaftale, ’fredspræliminærerne’, af hensyn til den offentlige mening i Tyskland.

Bismarck er faktisk også blevet mere venligt stillet over for Danmark, efter man er blevet enige om den danske afståelse af hertugdømmerne. Den 7. august skrev han til det preussiske udenrigsministerium i Berlin, at den fjendtlige tone over for Danmark nu må høre op; efter spørgsmålet om hertugdømmerne er ordnet, skulle man tilstræbe et venskabeligt forhold. Denne venlige indstilling har imidlertid fået et kraftigt tilbageslag. Den 23. august har den danske finansminister C.N. David nemlig erklæret over for oppositionen i Rigsdagen, at man fra den danske regerings side arbejder henimod en del af Slesvig. Denne udmelding har irriteret Bismarck gevaldigt. Han har beordret den preussiske fredsforhandler, Werther, til at drøfte sagen med den østrigske udenrigsminister, Rechberg, og gøre det klart over for den danske fredsdelegation, at fredsforhandlingerne vil blive afbrudt og hertugdømmerne oprettet som selvstændig stat, hvis ikke man får bestemte erklæringer om, at Danmark forsat vil forpligtige sig til at afstå alle hertugdømmerne fuldstændigt.

Quaade har som følge af Bismarcks advarsel været nød til at forsikre alle parter om, at den foreløbige fredsaftale og afståelsen står fast, og at eventuelle ændringer selvfølgelig afhænger af Preussen og Østrig. Samtidigt har man måtte melde hjem, at den ellers mere medgørlige Rechberg nu også har udtalt sig i lignende retning som Bismarck. Efter denne episode har Quaade og Kauffmann i dag skrevet følgende meddelelse hjem til København:

”Den Forhandling, som for Øieblikket er os overdraget, er ikke nogen Forhandling i dette Ords almindelige Betydning. Vi have Intet at give, men Alt at modtage, idet Undladelsen af at fornye Fjendtlighederne, hvilket er det eneste, vi kunde byde, Intet betyder for vore Modstandere, og saaledes reducerer Forhandlingerne sig egentlig til en Discussion med det Formaal at erfare, hvilke de billigste Vilkaar ere, som man vil give os… desuden kunne jo vore Modstandere, naar de ville, recurrere [genoptage, red.] Krigens Ret.”

Med andre ord har Danmark ikke andet valg end at gå ind på de betingelser, som Preussen og Østrig måtte stille i udsigt. Selvom det allerede tidligere er blevet slået fast, så må definitivt affinde sig med at afstå hele Slesvig.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: