5. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske indkvartering snyder sig til gratis forplejning


Ved Gauerslund

Agnes beretter i dag om, hvordan den store indkvartering af fjendtlige soldater på Gauerslund præstegård i august undlod at orientere om, at de efter den tyske kommandos befaling skulle betale for forplejningen på præstegården. Og dermed snød de sig til gratis forplejning i godt 14 dage.

Fra Agnes Gads dagbog 5. september 1864:

Den 14. August fik vi 10 Mand og en Underofficer mere i Kvartér, saa vi virkelig ere godt belagte – og hjertelig trætte deraf! Vi havde nemlig tidligere ikke slet saa mange Menige, som forholdsvis enkelte andre Gaarde her i Byen, hvorfor i det Hele en ligeligere Fordeling fandt Sted. Allerede et Par Dage tidligere var Leverencen af Ost til Soldaterne ophørt, hvorimod vi vedbleve at adlyde Befalingen om, gratis at forsyne Officererne med Alt hvad de ønskede, indtil d. 24. August. Da modtoge vi endelig gjennem vor Øvrighed officiel Underretning om, at en Modbefaling var udstédt af v. Gablenz allerede d. 11. – hvorom vor Indkvartering viseligen Intet havde meddelt os. Det blev følgelig vort ubehagelige Hverv, at underrette dem om, at vi nu havde officielt modtaget denne Kundgjørelse, hvorfor vi vilde tillade os nu herefter at føre Regning over deres Fornødenheder. (Muligen ere de blevne fornærmede dengang? Skøndt det dog var en besynderlig Plan, at ville vedblive udenvidere at leve flot paa vor Bekostning, istedetfor at de jo burde have ydet Vederlag for de allerede hengaaede 14 Dage.)

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: