22. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Bekendtgørelse – offentlige pensioner og understøttelser suspenderes


Ved Gauerslund

Agnes citerer i dag to bekendtgørelser fra den tyske besættelsesregering, der understreger regeringens autoritet. Desuden forlyder det, at våbenstilstanden forlænges indtil foråret, og at de tyske tropper forbliver i Jylland så længe.

Fra Agnes Gads dagbog 22. september 1864:

Bekjendtgørelse:
Den Fredspreliminairene af 1. August tilføjede Protokol af samme Dag angaaende Vaabenstilstanden, bestemmer i Artikel 6, at af Jyllands Indtægter ere, foruden Omkostningerne ved Troppernes Forplejning p.p. endnu ikkun at bestride de for Forvaltningen nødvendige Udgivter. Paa Grund af denne Bestemmelse kan jeg for Fremtiden kun bevilge det Beløb af Landets Indtægter, som umiddelbart er nødvendigt for Landets Administration. Navnlig kunne fra idag af Pensioner og Understøttelser ikke mere hæves ved de herværende Kasser, og det er herved aldeles ligegyldigt, under hvilket Navn samme bero, eller paa hvilken Kasse de ere blevne anviste. Alle dette modstridende Bestemmelser træde ud af Kraft.
Aarhus, d. 19. Septbr. 1864.
v. Falkenstein.

Bekjendtgørelse:
En kongelig dansk Øvrighed i Kjøbenhavn har dersteds udstedt Tjenst-Instruktioner for de herværende Embedsmænd og uden videre pr. Kuvert tilstillet den herværende Forvaltnings-Autoritet samme til videre Befordring, ganske som paa sædvanlig Forretningsvis en dertil berettiget højere Autoritet instantsmæssig giver sin Underautoritet et Paalæg.
Da den nærværende Forvaltning af Jylland saavelsom de for Tiden under samme fungerende danske Embedsmænd overhovedet ikke staa i nogetsomhelst tjenstligt Forhold til Kjøbenhavn, saa kan en saadan Anmasselse af de der værende Autoritetet her kun mødes med at blive upaaagtet; men jeg séer mig derved foranlediget til at bringe de herværende Embedsmænd i Erindring, at de éne og alene ressortere under det herværende Militair-Gouvernement og desaarsag kun have at modtage Befalinger eller Instruktioner fra dette.
Enhver Handling herimod vil af mig blive anséet og straffet som en Forséelse imod den for Tiden i Jylland bestaaende Landshøjhed.
Aarhus, d. 20. Septbr. 1864.
v. Falkenstein.

Vejle Avis for idag indeholder foruden disse behagelige Bekjendtgjørelser et – desværre vist altfor velbegrundet Rygte – om at Vaabenstilstanden er forlænget paa 5 Maaneder, i hvilken Tid de fjendtlige Tropper vedblivende skulde holde Jylland besat; og man mener, at i saa Tilfælde vil Krigen atter udbryde til Foraaret. Gud hjælpe os dog! Aa, den Falkenstein! Monne det ikke er en slet Mand? Jeg synes, der er noget saa Haanende ved den Maade, hvorpaa vi behandles og tiltales! Nej, Ære, Den, som Ære bør: v. Gablenz har man aldrig hørt Andet om, end hvad der var smukt og hæderligt!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: