27. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske administration af Jylland begynder at minde om et terrorregime


Ved Gauerslund

Agnes Gad fortæller i dag om, hvordan den tyske administration af Jylland bliver mere og mere terroriserende for civilbefolkningen. Heldigvis har Agnes et lyspunkt i mørket: Niels Terkildsen!

Fra Agnes Gads dagbog 27. september 1864:

I den idag modtagne Vejle Avis læses flere Bekjendtgørelser fra Hr. Vogel v. Falkenstein (forbandet være hans Navn) efter hvilke Leverencerne skulle forstørres, og en Mængde Ægtvogne siges i fast Ægt for at befordre Tropperne, naar de nu lægges i Vinterkvartér. En Amtsforvalter heroppe i Jylland er bleven arresteret, fordi han ikke havde indgivet sit Regnskab til Militair-Gouvernementet paa Tydsk; skøndt han undskyldte sig med at have manglet Tid til at oversætte det inden den befalede Indleveringstid. Saaledes har ogsaa en Præst været arresteret, fordi der havde hængt et Dannebrogsflag i Haven, da tilfældigvis nogle preussiske Officerer kom forbi. For Øjeblikket sidder Ringkjøbing-Amtmand, Grev Trampe, arresteret i Kolding. Jo, vi ere under Komando! Dersom vi slet ikke havde Andet at tænke paa end det forbistrede tydske Regimente, maatte man rigtignok næsten fortvivle! Men Gudskelov, lidt Opmuntring er der da til endnu i Verden, og en stor, stor Glæde sendte os Herren i vor Trængsel! Naar jeg hører Niels Terkildsens Økseslag eller Sang og tænker paa Hakkebrædtet, han danner til Is, saa kunde jeg synge med af ganske Hjerte! Dog komme der mørke Øjeblikke, hvor man neppe kan udholde dette trykkende Liv og Fjendens Tyranni. Dagligt komme nye krænkende Befalinger fra Falkenstein. Nu skal jo Alt fortoldes hvad der indføres – baade fra Øerne og Slesvig – Fødevarer have jo længe ikke maattet udføres, saa vi maa opgive at sende Mariusse’s Noget iaar, skøndt vi haabede at kunne undvære baade Smør og Flesk tiltrods for de mange.

En ganske forunderlig Drøje lægger Gud iaar i vore Ting.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: