2. okt. 1864: Fredsaftalens finansielle del skaber fortsat uenigheder i Wien. Østrig opfordrer kraftigt Danmark til at godtage de tyske stormagters udspil


J.B. von Rechberg og G.J. Quaade har i dag drøftet afgørelsen af det finansielle spørgsmål ved Danmarks afståelse af hertugdømmerne. De er enige om en 'affindelsessum' men har ikke samme opfattelse af, hvor stor denne sum bør være.

J.B. von Rechberg (t.v.) og G.J. Quaade (t.h.) har i dag drøftet afgørelsen af det finansielle spørgsmål i forbindelse Danmarks afståelse af hertugdømmerne. De er enige om en  ‘forligssum’ men har ikke samme opfattelse af, hvor stor denne sum bør være.

Hovedspørgsmålene ved fredsforhandlingerne i Wien er henholdsvis spørgsmålet om en ny grænse mellem Danmark og Slesvig samt det finansielle mellemværende mellem kongeriget og hertugdømmerne. Begge spørgsmål har, som forventet, vist sig meget svære for parterne at blive enige om.

De danske forhandlere i Wien, med G.J. Quaade og H. Kauffmann i spidsen, har i deres indberetninger til den danske regering flere gange meldt ud, at vilkårene for freden sandsynligvis kun vil blive ringere ved en fortsættelse af forhandlingerne. Regeringen synes efterhånden at være kommet til samme konklusion muligvis hjulpet på vej af det pres, som Preussen har lagt på det besatte Jylland. Man er derfor efterhånden klar at give efter på en række punkter også i forhold til grænsedragningen og det finansielle spørgsmål.

Blandt de to tyske stormagter synes man også at være kommet frem til, at man må afstå sine mest yderliggående krav, hvis forhandlingerne skal afsluttes inden for en rimelig fremtid. For at komme nærmere en aftale omkring det finansielle spørgsmål har den østrigske udenrigsminister, Rechberg, derfor foreslået en såkaldt ’aversionalsum’ – et finansielt forlig, hvor hertugdømmerne betaler Danmark et éngangsbeløb, som definitivt skal afgøre alle aspekter af det finansielle mellemværende. Det er dog lettere sagt end gjort, da parter heller ikke umiddelbart kan blive enige om et sådant beløb. Det danske udspil ligger på 41-42 mio. rigsdalere, mens man fra tysk side finder små 23 mio. rd. for rimeligt. Quaade foreslår derfor 33 mio. som et middeltal, men Preussen og Østrig vil ikke gå længere end til 29 mio. rd.

Uenigheden om størrelsen på beløbet til Danmark i et finansielt forlig får den østrigske udenrigsminister til skarpt at fremsætte de forestående scenarier for Danmark. Rechberg understreger klart, at tilbuddet om 29 mio. rd. er så langt, som man vil strække sig fra tysk side. Hvis man fra dansk side ikke ville godtage det, ”staar der ikkun to Alternativer tilbage, nemlig enten at fortsætte den nuværende Tilstand, hvorved der paabydes Danmark uberegnelige direkte og indirekte Tab [ved besættelsen af Jylland, red.], eller en Afbrydelse, der kunde have endnu værre Følger”. Over for denne slet skjulte trussel om genoptagelse af krigen svarer Quaade, at et tredje alternativ kunne være mægling fra en anden europæisk stormagt, men dette afviser både Preussen og Østrig blankt. De er på ingen måde interesserede i at få en fremmed magt blandet ind i forhandlingerne.

De danske udsendinge lægger i deres indberetning til regeringen i dag ikke skjul på, at de på den ene side ikke forventer nogen bedre løsning på det finansielle spørgsmål ved en videre forhandling. På den anden side anser de det tyske tilbud om en kompensation på 29 mio. rd. for så ringe, at de hverken vil tilråde eller fraråde at indgå aftalen, kun overlade sagen til regeringens afgørelse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: