5. okt. 1864: Dansksindede slesvigere beder i dag Frankrig om hjælp. Et møde med den franske udenrigsminister skal åbne døren for, at Nordslesvig kan blive en del af Danmark


Frankrigs Napoleon d. 3. holder på nationaliteternes selvbestemmelsesret, men vil samtidig holde alle døre åbne for at skabe politiske gevinster for Frankrig

Frankrigs Napoleon 3. går ind for nationernes selvbestemmelsesret men vil samtidig holde alle døre åbne for Frankrigs politiske interesser. Indtil videre har kejseren ikke set nogen fordele i at støtte danske interesser hverken under krigen eller i de nuværende fredsforhandlinger. I dag mødes en delegation af dansksindede slesvigere med den franske udenrigsminister, og håbet er at få den franske kejser til igen at tage delingen af Slesvig op.

Fredsforhandlingerne skrider langsomt fremad i Wien. Det mest sandsynlige scenarie for en endelig fred betyder fuldstændig dansk afståelse af hertugdømmerne Lauenborg, Holsten og Slesvig. Dette har fået de dansksindede slesvigere til at tage affære.

Spørgsmålet om nationalt tilhørsforhold har længe splittet befolkningen i Slesvig. Ikke desto mindre har de dansksindede slesvigere i hertugdømmets nordlige del ikke tidligere været tilhængere af en deling af Slesvig. Efter indgåelsen af den foreløbige fredsaftale mellem Danmark og Preussen-Østrig er det dog blevet klart, at et hvert håb om at hele Slesvig kan blive en del af Danmark er ude. Derfor har de dansksindede slesvigere gennem underskriftsindsamlinger og en henvendelse til Christian 9. givet udtryk for, at de foretrækker en deling af Slesvig efter nationalitetsprincippet frem for at blive en del af Preussen eller et samlet Slesvig-Holsten.

Af gode grunde kan hverken den danske konge eller regeringen love Nordslesvigs indlemmelse i Danmark, da man er bundet af den foreløbige fredsaftale med Preussen og Østrig – og den dikterer afståelsen af hele Slesvig. Fra fransk side har man dog tidligere talt for en deling af Slesvig efter nationalitetsprincippet. Derfor er en delegation af dansksindede slesvigere taget til Paris, hvor de i dag har fået et møde med den franske udenrigsminister, Drouyn de Lhuys. Trods fransk sympati er der desværre heller ikke her konkret hjælp at hente, men der er måske et spinkelt håb for fremtiden. Drouyn de Lhuys udtaler i hvert fald, at:

”Kejseren [Napoleon 3.] nærer den dybeste medfølelse med Slesvigerne som med ethvert undertrykt Folk; den politiske situation i Europa tillader ham dog ikke for Tiden at intervenere til Fordel for de Danske i Slesvig, men hvis der en Gang skulde indtræffe Begivenheder i Europa, som giver Haab om, at Frankrigs Raad vilde blive hørt, kunde der maaske vise sig en Lejlighed til at beskæftige sig med det danske Slesvigs Sag”.

Den franske udenrigsministers udtalelse giver på den ene side anledning til håb blandt de dansksindede i Slesvig. På den anden side er der på ingen måde tale om konkrete løfter, for slet ikke at tale om alvorlige franske bestræbelser på at påvirke de igangværende fredsforhandlinger i Wien.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: