10. okt. 1864: Agnes Gads dagbog: Hverdagens små glæder – østrigerne fryser i Danmark


Ved Gauerslund

Agnes bemærker i dag med en antydning af skadefryd, at østrigerne “fryse dygtigt heroppe i Danmark”

Fra Agnes Gads dagbog 10. oktober 1864:

Vi have havt nogle yndige Dage. I Torsdags Morges rejste “de Gule”, og imod al Forventning fik vi et lille Pusterum, idet Jægerne bleve borte til imorges tidligt, da jeg sprang ud af Kassen ved Lyden af deres “Schprechen”. Vi have faaet l Hauptmann og 4 Andre, samt Bagagevognen’s to Heste. Hauptmannen beboer de 2 Gjæstekamre heroppe, idet vi have indrettet Faders Værelse til en lille Dagligstue for ham. Dersom han blot vil nøjes dermed, var det jo dog altid en Vinding at slippe for at opvarme Salen. Østrigerne fryse naturligvis dygtigt heroppe i Danmark, og Salen har været hedet som en Bagerovn den sidste Maanedstid. Efter denne Dags korte Bekjendtskab at dømme, lader det dog til at være ret nette Folk, vi nu have faaet i Kvarter. Det vil sige, vi have endnu ikke gjort Hr: Hauptmannen’s personlige Bekjendtskab; men da Tjeneren og de Andre Alle ere saa høflige, haabe vi, at det er fra ham denne Tone udgaaer. Gud give det var saa vel; det var saa strengt med de Andre. Tjener og Kok forenes dennegang i éen Person, hvilket ogsaa er en stor Behagelighed! Derimod skulle vi koge for de Menige. (For ikke at fornærme Nogen, maa jeg dog tilføje, at den Ene er Hornist og Underofficeer; jeg hører netop nu de drævende Toner fra Gaden.)

Den nye Hauptmann hedder Buscheck (?) Og hans Tjener Bescheck (?) med Døbenavnet Emanuel. Nu gad jeg vidst, om Hornisten hedder Bascheck? Jomfru Hansen er saamænd ude at lufte sig idag i dette dejlige Solskins- og Maaneskinsvejer. Hun fulgte imorges med Leverencevognen til Kolding, og Kaffekanden og jeg vente hende nu hvert Øjeblik tilbage. Vi have ogsaa ret nydt disse dejlige Efteraarsdage, medens vi havde vor frihed. I Fredags vare vi Damer i Gammelby, hvor vi kom netop 1/2 Time før Marie med sin Svigermoder rejste til Kjøbenhavn, havde en rar Dag og om Eftermiddagen blev kjørt ned til Stranden af de smaa søde færøske Heste. Igaar var jeg i Velling og idag i Pjedsted i den lille røde Vogn. Saa jeg har brugt mig!

Iformiddags sloge vi en stor Handel af med en Fjærkræmmer, som Sofie tilfældigvis igaar opsnusede paa Landevejen. Vi ville nu faa travlt med at stoppe Dyner og pakke ind, at Fader kan faa Læsset fuldt, naar han, om Gud vil, paa Fredag tager op til Frederikskirke, for at overvære Fritses Indsættelse paa Søndag. Mandag eller Tirsdag kommer Fru Schjerning. Vi have meget travlt; bare vi kunne faa vor lille Brudegave færdig!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: