25. okt. 1864: Danmark håber på mindretalsgarantier for de dansksindede slesvigere, men nu kræver Preussen en tilsvarende garanti for de ganske få tysksindede i kongeriget


Det har længe været en indbyrdes forståelse om, at den kommende fredsaftale skulle indeholde en artikel, som sikrer det kommende dansksindede mindretal i Slesvig ligeberettigelse over for tyske statsborgere og en upartisk beskyttelse. I dag har Wilhelm 1., kongen af Preussen, sendt et telegram til de preussiske fredsforhandlere i Wien, som dikterer, at Preussen kun vil indvillige i mindretalsgarantier, hvis disse også kommer til at gælde for de tysksindede i Danmark.

Det har været en indbyrdes forståelse om, at den kommende fredsaftale skulle indeholde en artikel, der sikrer det kommende dansksindede mindretal i Slesvig ligeberettigelse og en upartisk beskyttelse. I dag har Wilhelm 1., kongen af Preussen, dog angiveligt sendt et telegram til de preussiske fredsforhandlere i Wien, som dikterer, at Preussen kun vil indvillige i mindretalsgarantier, hvis disse også kommer til at gælde for de tysksindede i Danmark.

Fredsforhandlingerne i Wien synes at være kommet ind i en afsluttende fase. I hvert fald er man nået til en grundlæggende enighed omkring fredsaftalens mest centrale punkter. Fra dansk side ønsker man dog en sidste lille detalje på plads, før man kan begynde at tale om en underskrivning af fredsaftalen: Danmark ønsker at fredstraktaten skal garantere rettighederne for de dansksindede borgere i Slesvig.

Allerede under forhandlingerne om fredspræliminærerne havde man fra dansk side arbejdet for at få indskrevet en bestemmelse, som skulle sikre Slesvigs dansksindede befolkning visse ’garantier’ for, at nationale interesser ikke ville blive krænket i fremtiden. Preussen og Østrig havde dengang ikke noget at indvende mod sådanne garantier, men på grund af tidspres og uenigheder om den præcise formulering, opgav man imidlertid at få dem indskrevet i den foreløbige fred- og våbenstilstandsaftale. Efter erklæringer fra både Bismarck og Rechberg har de danske fredsforhandlere i Wien dog haft en klar forventning om, at en sådan artikel ville blive en del af den forestående fredstraktat. I tillid til de løfter, som er blevet givet, har man fra dansk side blot ventet med at drøfte disse til de mest centrale stridspunkter for freden var på plads.

Så sent som den 18. okt. har man fra preussisk og østrigsk side givet en foreløbig godkendelse af, at man i fredsaftalen ville give Danmark forsikring om, at ”begge Nationaliteter i Hertugdømmet skulle nyde en fuldstændig Ligeberettigelse, og at der tilstaas dem begge en fuldkommen retfærdig og upartisk Beskyttelse”. I dag vender den preussiske delegation dog rundt på en tallerken.  Herman Ludwig von Balan har erklæret, at man som følge af en befaling fra den preussiske konge ikke kan give samtykke til en artikel om mindretalsgarantier, medmindre den får en tilføjelse om, at Danmark ligeledes ”vil iagttage de samme Beskyttelses- og Forsoningsprincipper m. H. t. de Dele af Slesvig, som blive at inkorporere i Kongeriget Danmark.”

De danske forhandlere protesterer kraftigt, da de med det samme indser, at en aftale med gensidige garantier ville give de tyske stormagter mulighed for at blande sig i danske anliggender i fremtiden. Umiddelbart kan det lyde rimeligt, at en garanti om mindretalsbeskyttelse skal gå begge veje, men antallet af tysksindede i Danmark ved den nye grænsedragning er forsvindende lille, og magtforholdet mellem landene taget i betragtning er det ganske uacceptabelt for Danmark. Trods danske protester holder de preussiske forhandlere dog fast og henviser til ”Kongen af Preussens bestemte og faste Beslutning”. Samtidigt forholder østrigerne sig helt passive, så de danske forhandlere har ikke kunnet gøre andet en at bede om udsættelse for at kunne telegrafere til den danske regering om dens beslutning i sagen.

Således virker det desværre meget usandsynligt, at de dansksindede slesvigere kommer til at nyde en retslig mindretalsbeskyttelse i fremtiden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: