30. okt. 1864: Fredsaftalen er kommet på plads i Wien! Danmark har underskrevet en fredstraktat med Preussen og Østrig


I Wien har George Joachim Quaade sammen med oberstløjtnant Heinrich Kauffmann i dag underskrevet en fredstraktat mellem Danmark og Preussen-Østrig. Det danske Folketing har tre uger til at godkende traktaten, og når dette er sket vil de østrigske og preussiske styrker efterfølgende forlade Jylland.

I Wien har George Joachim Quaade sammen med oberstløjtnant Heinrich Kauffmann i dag underskrevet en fredstraktat mellem Danmark og Preussen-Østrig. Den danske regering, Folketinget og Landstinget har tre uger til at godkende traktaten, og når dette er sket vil de østrigske og preussiske styrker efterfølgende forlade Jylland.

Vi har fået et telegram i hænde, som kan bekræfte, at de to danske fredsdelegerede G.J. Quaade og oberst H. Kauffmann på vegne af den danske regering i dag har underskrevet en fredstraktat med Preussen og Østrig.

De danske fredsforhandlere, som siden 25. juni har kæmpet indædt ved forhandlingsbordene, satte pennen til papiret i dag i den østrigske hovedstad. Underskrivelsen kommer efter det sidste forhandlingspunkt, mindretalsgarantierne, blev droppet fra dansk side. Udover selve fredstraktaten blev også en protokol underskrevet, som fastsætter de preussisk-østrigske troppers rømning af Jylland. De formelle og diplomatiske seancer er dog ikke helt overstået endnu, da fredstraktaten først skal ratificeres af hver af de tre parter – for Danmarks vedkommende gennem Rigsrådet samt afstemninger i Lands- og Folketinget. Denne godkendelsesproces skal være færdiggjort senest om tre uger, og umiddelbart herefter skal det preussiske militærguvernements virksomhed ophøre i Jylland. Landområdets administration vil herefter overgå til en kongelig dansk kommissær, og når dette er sket, har de preussisk-østrigske tropper tre uger til at forlade Jylland helt.

Umiddelbart har nyheden om fredstraktaten ikke fremkaldt nogen nævneværdig reaktion i Danmark. Det har længe stået klart, at man ville miste de tre hertugdømmer Lauenborg, Holsten og Slesvig. Selvom tabet af netop Slesvig er særlig smerteligt, da retten til dette landområdet har været hele kernen i striden fra start, så har forventningerne, til at eksempelvis Nordslesvig helt eller delvist kunne reddes gennem fredsaftalen, aldrig været store. De spinkle håb, der trods alt har været, er blevet nedslået af fredsforhandlingernes forløb, hvor særligt Preussen har dikteret sine betingelser med sejrherrens bydende magt.

Fredsaftalen betyder en afgørelse af det finansielle mellemværende mellem Danmark og hertugdømmerne samt en ny grænsedragning, som adskiller Slesvig fra Jylland og resten af Danmark. Afgørelsen af disse stridspunkter ved fredsforhandlingerne har vist sig at blive endnu ringere for Danmark, end man selv efter fredspræliminærerne havde forestillet sig. I forhold til selve tabet af Slesvig vil dette imidlertid blive betragtet som underordnet. Sorgen og bitterheden er vel den samme som for 3 måneder siden, men for det overvejende flertal må det dog have stået som en afgjort sag, at Danmark nu må bøje sig for det uundgåelige, og at der intet er at gøre for regeringen end at godkende fredstraktaten. Dette vil med al sandsynlighed ske i næste uge, hvormed krigen og det diplomatiske efterspil vil have nået sin, for Danmarks vedkommende, sørgelige ende.

(Du kan læse hele Fredstraktaten i den originale ordlyd på danmarkshistorien.dk.)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: