1. nov. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes’ skriverier fra november – “her er stille, stille, – aa, hvor dejligt stille!”


Ved Gauerslund

Dette er Agnes dagbogsnotater fra november 1864.

Fra Agnes Gads dagbog november 1864:

Efterat H. v. Falkenstejn har gjort sig udødelig ved disse og mange andre Befalinger i samme Smag, har den danske Regjering séet sig nødsaget til at underskrive den ulykkelige Fred d. 30. Oktober i det ulykkelige Aar 1864. Ifølge denne har Kong Christian d. 9. til Preussen og Østrig maatet afstaa Hertugdømmerne Slesvig, Holstén og Lauenborg med tilhørende Smaaøer, – kun med Undtagelse af Ærø -, ligeledes de jydske Enklaver i Slesvig, istedetfor hvilke en Smule af det nordligste Slesvig skal indkorporeres i Jylland. Altsaa for dette Resultat er det danske Blod flydt, derfor alle vore Opoffrelser og Lidelser! Dette er bittert; – Dog vi ere jo forberedte; i Løbet af nogle Uger vil endelig Jylland blive rømmet. Ja – vi ere ogsaa trætte, – og hvad kunde det føre til at trække det længere ud, – hvad har alt Dette ført til? O, Gud! Er der da ingen Retfærdighed paa Jorden? Eller er dette kun en Drøm, – vil en lysere tid komme?

Den 18. Oktober kom Fru Schjerning og flyttede op paa vort lille Værelse med sine 3 Børn. Det var Alt hvad vi havde at byde hende; men man bliver nøjsom i slige Tider, og vi syntes, det kunde endda nok gaa. Jf. Hansen har maattet rømme sit Værelse for Polly Brønsted og ligger nu paa Havestuesofaen. Is og jeg bo inde hos Tante. Det er kneben Lejlighed, dog ere vi saa letsindige at haabe paa mange flere Gjæster om et Par Dage! Her er Travlhed, glad Travlhed. Vi se Fjenderne og tænke dog ikke paa dem; vi leve midt i Trykket og føle os dog lette; ja, Gud har været mageløs god imod os! Sofie og jeg sy en Pude og Skammel til Gyngestolen, som allerede er i vore kjære Sødskendes tilkommende Hjem. Hver Time haabe vi jo paa at slippe vore Tydskere; men om de og blive, skulle vi vel komme ud af det. Jeg maa tilstaa, denne Indkvartering er den skikkeligste vi endnu have havt. Med al sin Barskhed er Hauptmannen stille og beskeden; og Emanuel er en rigtig god Bursche, beskeden, godmodig og velvillig!

Det er forbi – her er stille, stille, – aa, hvor dejligt stille!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: