5. nov. 1864: Godkendelsen af fredstraktaten får modstand blandt de slesvigske repræsentanter i rigsrådet


Sofus Høgsbro er slesvigsk repræsentant i Folketinget. Han taler i dag kraftigt imod regeringsforlaget om at godkende fredstraktaten, en menings som deles af de øvrige slesvigske repræsentanter i rigsrådet.

Sofus Høgsbro er slesvigsk repræsentant i Folketinget. Han taler i dag kraftigt imod regeringsforlaget om at godkende fredstraktaten – en mening som deles af de øvrige slesvigske repræsentanter i rigsrådet.

Rigsrådet er sammenkaldt og skal i den næste tid blive enige om enten at godkende eller afvise den fredstraktat, som de danske forhandlere i Wien har underskrevet. Det forventes, at traktaten godkendes, men ikke desto mindre er der modstand over for fredsaftalen og stemningen er ikke god blandt medlemmerne i rigsrådets to kamre – Folketinget og Landstinget.

De slesvigske repræsentanter i rigsrådet udgør ikke nogen særlig stor gruppe, men de er ikke overraskende blandt de medlemmer, som er mest modvillige i forhold til at give deres samtykke til fredstraktaten. Det forventes, at langt de fleste slesvigske repræsentanter vil stemme nej til traktatgodkendelsen. En udbredt begrundelse er, at de finder det umuligt at give deres godkendelse til, at den befolkning, de repræsenterer, mod dens vilje skal overgives til tysk herredømme. Fra Folketingets talerstol uddyber Sofus Høgsbro modstanden:

”Af de 29 sogne, hvori de Sønderjyder og Frisere bo, som have sat mig ind i denne Sal, blive de 28 ved denne Fredsslutning overgivne i Fjendevold… Der findes end ikke en Bestemmelse, som sikrer Befolkningen dens Nationalitet og Modersmaal. Denne Befolkning, der staar højt i aandelig Dannelse og i en lang Række af Aar har nydt store nationale og politiske Friheder, den agter man at behandle, som var det en Flok umyndige Trælle, ja som en umælende Besætning, der følger den Jord, den dyrker; dens Folkeejendommelighed i aandeligt Liv og Tale er viet til Død og Undergang… Som Repræsentant for denne ulykkelige Befolkning er det mig umuligt at give mit Samtykke til en saadan Fred, og det saa meget mindre, som jeg selv ved Herkomst, Fødsel og mange Aars Virksomhed tilhører den.”

De slesvigske repræsentanter er dog ikke alene om deres modvilje over for fredstraktaten. I de kommende taler i Folketinget forventes flere at tale imod at indgå freden, omend man stadig forventer at fredstraktaten vil blive godkendt i sidste ende.

Vi følger forhandlingernes gang nøje…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: