6. nov. 1864: D.G. Monrad: Fredslutningen vil være Danmarks dødsdom


D.G. Monrad anser fredsslutningen med Preussen og Østrig vil være Danmarks dødsdom. Han forudser samtidigt, at Danmark i fremtiden vil blive delt ved Storebælt og ophøre at  eksisterere.

D.G. Monrad anser fredsslutningen med Preussen og Østrig for at være Danmarks dødsdom. Han forudser samtidigt, at Danmark i fremtiden vil blive delt ved Storebælt og ophøre at eksistere.

Rigsrådets to kamre, Folketinget og Landstinget, skal beslutte sig for at godkende eller forkaste den fredstrakt, som regeringen har sagt god for og de danske forhandlere har underskrevet i Wien. I begge kamre forventes et flertal for at godkende traktaten, da Danmark reelt set ikke har noget andet valg. Ikke desto mindre er der modstand, bl.a. fra de slesvigske repræsentanter i Folketinget.

Modstanderne mod fredstraktaten har fremført deres argumenter, og de opfatter det som usandsynligt at slesvigerne kan modstå en eventuel fremtidig fortyskningspolitik. Der er også blevet udtrykt tvivl om, hvorvidt den danske stat har en fremtid efter denne fredsaftale. Den tidligere konseilspræsident for De Nationalliberale, D. G. Monrad, er helt på linje med denne opfattelse og selv glødende modstander af at godkende fredstraktaten. Men for ham står det ikke som nogen umulighed, at hvis Danmark vover det ”Vanvid” nu at genoptage krigen og føre den til det yderste, så vil strømmen kunne vendes i England og resten af Europa, og så vil hjælpen måske komme. Monrads hovedbetragtning er dog noget mere pessimistisk og lyder som følger:

”Jeg frygter for, at denne Fredslutning… vil være Danmarks Dødsdom… Er det ikke, som om i den europæiske Bevidsthed Dødsstemplet sættes paa den danske Folkelighed, naar 2-300.000 af vore danske slesvigske Brødre give hen til deres værste Fjender… og at vi forgæves ville paakalde Nationalitetsprincippet for at frelse det øvrige? Tror man, at der, naar det efter nogle Aars Forløb viser sig, at det er gaaet godt med at beherske disse stille Danske, da vil rejse sig større Forundring over, at man atter tager 5-600.000 ind under sig?… Jeg frygter for, at det vil være umuligt for dette lille Land, der bliver tilbage, at bevare sin politiske Selvstændighed; jeg frygter for, at man, i sine Bestræbelser for at bevare sin politiske Selvstændighed og derved undgaa en Ulykke, skal styrte Landet i en endnu langt større Ulykke, nemlig en Deling efter Storebælt. Dersom noget skulde kunne siges at ligge for, eftersom Begivenhederne gaa, da siger jeg, at dette vil staa som det sandsynligste”.

Morad har altså ikke mistet troen på, at en fortsættelse af krigshandlinger i sidste ende vil kunne gavne Danmark – selvom de fleste i Rigsrådet anser dette for både praktisk umuligt og som at spille hasard med resten af det danske kongerige med en forsvindende lille sandsynlighed for gevinst. Til gengæld anser han fredstraktaten som en direkte dødsdom for det danske kongerige.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: