6. nov. 1864: Usikkerheden om Danmarks fremtid findes også blandt de folketingsmedlemmer, som vil stemme for en godkendelse. Bluhme tager ordet og taler imod det herskende sortsyn


Den danske regeringsleder, Christian Albrecht Bluhme, har i dag henvendt sig direkte til Bismarck og Rechberg i et forsøg på at få de tyske stormagter til at lette på besættelsestrykket i Jylland. Fotografi af C.A. Bluhme fra 1860'erne.

Kritikken hagler ned over fredstraktaten og regeringen – også fra rigsrådsmedlemmer, som ellers agter at stemme for en godkendelse af freden, bl.a. Alfred Hage. Den danske konseilspræsident, Christian Albrecht Bluhme, forsvarer dog fredsaftalen og afviser, at der ikke er en fremtid for Danmark efter freden. Fotografi af C.A. Bluhme fra 1860’erne.

Under Folketingets behandling af fredstraktaten med Preussen og Østrig, er der flere gange blevet ytret usikkerhed om, hvorvidt Danmark overhovedet har en fremtid som stat efter den kommende fred? Senest har D.G. Monrad på talerstolen tegnet et scenarie, hvor Danmark sandsynligvis vil ende med at blive skilt ad ved Storebælt, antageligt med det resultat at Jylland bliver tysk og øerne svenske. Selv blandt traktatgodkendelsens ’ja-sigere’ er der tvivl om og frygt for fremtiden.

At der er modstand og frygt over for fredsslutningen fra bl.a. de slesvigske repræsentanter og D.G. Monrad er ikke særlig overraskende. Men også blandt nogle af de folketingsmedlemmer, som agter at stemme for traktatgodkendelsen, ligger man ikke skjult på mistilliden omkring landet evne til at overleve afståelsen af hertugdømmerne – især hele Slesvig. Alfred Hage udtrykker det sådan her:

”Jeg ved ikke endnu, om jeg vil være istand til at faa dette afskylige Ja over mine Læber, men dersom jeg ikke stemmer med Nej’erne, er det, fordi jeg ikke har fundet det allermindste, hvorved jeg kunde holde mig, saaledes at jeg kunde se, at det var muligt, at vi kunde udrette noget ved at sige Nej. Jeg tilstaar, at for mig staar Sagen saaledes, at hvad enten vi siger Nej eller Ja, er Danmarks Undergang besvoret, er vor Selvstændighed borte, er Danmark et Land, der lidt efter lidt vil blive fortæret af Tyskheden, af Tyskland, der desværre allerede er altfor meget udbredt over hele Danmark, en Tyskhed, som svækker os og tager Marv og Ben fra os, og som er Grunden til hele den forfærdelige Tilstand, hvori vi befinder os”.

Under behandlingerne er der dog også flere, som i fuld erkendelse af den meget svære situation, fredsaftalen stiller Danmark i, advarer imod at opgive alt håb om fremtiden for landet. Blandt disse er først og fremmest konseilspræsident C.A. Bluhme. Han har måttet modtage mange hårde ord fra både ja- og nej-sigere. Kritikken har især gået på, at hans regering ikke udtømte alle muligheder for modstand, og heller ikke, mens der stadig var tid til det, indhentede Rigsrådets samtykke, men blot bøjede sig for de vilkår, som fjenden dikterede. Bluhmes svar på angrebene er en påvisning af, at ingen har kunnet angive, hvorfra Danmark skulle få militære og finansielle midler til – med den mindste udsigt til held – at fortsætte kampen, samt at valget har stået mellem at miste det danske Slesvig eller hele landet. Han fortsætter således:

”… jeg, som deler alle disse Følelser [som kritikerne i Folketinget har udtrykt], jeg kan ikke dele den Mangel paa Forhaabning, som gaar igennem de Taler, der ere hørt her i dag, en Mangel paa Forhaabning om Landets Fremtid. Den Betingelse for at blive frisk er at kunne vedblive at leve; ville vi ikke leve, men kæmpe en haabløs Kamp til sidste Mand og sidste Skilling – ja, saa faa vi dø. Men holde vi Livet, da dø vi ikke nu; vi kunne leve op og kunne komme til Kræfter”.

Med andre ord har ikke alle mistet håbet og troen på Danmarks fremtid – i hvert fald ikke C.A. Bluhme og resten af regeringen. Vi kan kun håbe på, at han får ret.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: