7. nov. 1864: Orla Lehmann taler i Landstinget om håb for fremtiden og vil stemme for fredstraktaten


Orla Lehmann anser det for umuligt at genoptage kampen mod Preussen og Østrig. Derfor er fred for ham den eneste løsning, og han taler om håb for fremtiden.

Orla Lehmann anser det for umuligt at genoptage kampen mod Preussen og Østrig. Derfor er fred for ham den eneste løsning, og han taler om håb for fremtiden.

Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb for fremtiden.

Det nationalliberale koryfæ, Orla Lehmann har taget ordet i Landstinget, og ligesom Bluhme taler han om håb. Mange husker Lehmann for den flammende tale, han holdt tilbage i maj 1842, hvor han gav liv til den nationalliberale bevægelse under kampråbet ”Danmark indtil Ejderen”. Han har dog nu affundet sig med Danmarks skæbne, og fra talerstolen udtrykker han tro på og håb for en bedre fremtid for Danmark – samt eventuelt fremtidig venskab mellem dansk og tysk:

”Naar vi med Alvor og Kraft lægge Haand paa Værket, ikke blot ordne vor Forfatning, men tillige vor Forvaltning og vor hele Statshusholdning i Overensstemmelse med de Kaar, der nu ere beredt os, naar vi i Endrægtighed ruste os til værdigt at gaa Fremtiden imøde, da er det min urokkelige Tro, at der igen vil oprinde lysere Dage for Danmark. Der staar i Fredstraktaten, at der herefter skal være Fred og Venskab mellem Danske og Tyske. Det er ogsaa mit Ønske, thi Had og Fjendskab ere sørgelige Følelser og farlige især for den svagere. Jeg giver derfor mit Ja til denne Fredstraktat i det Haab, at den inden for lang Tid vil undergaa saadanne Modifikationer, at det er muligt, at det er tænkeligt, at der derefter kan være Fred og Venskab mellem Dansk og Tysk.”

Orla Lehmann har altså som så mange andre, men i modsætning til for eksempel Monrad, mistet alt lyst til at fortsætte krigen mod Preussen og Østrig. Han vil således stemme for en godkendelse af fredstraktaten og håber også på, at der i fremtiden vil være fred og venskab mellem dansk og tysk. Det er dog underforstået, at et sådan fredeligt og godt forhold vil kræve fremtidige ændringer i fredsaftalens nuværende form, og her tænker Lehmann givetvis på tildelingen af det overvejende dansktalende Nordslesvig til Danmark.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: