16. nov. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes beretning om den tyske udmarch


Ved Gauerslund

Agnes glæder sig over, at de nu har set det sidste til de tyske soldater.

Fra Agnes Gads dagbog 16. november 1864:

Den 16. ds. have vi séet de sidste Tydskere, de droge bort om Morgenen tidligt – eller er det en Drøm, vil virkeligt ingen Andre afløse dem? øjet seer endnu lidt sky til alle Sider! De sidste Fjender vare iøvrigt meget skikkelige og nette imod os. Emanuel’s Afskedsord, var Bøn om Tilgivelse, hvis Nogen af dem havde forulempet os, og med al sin Heftighed og Barskhed var der meget Hjerteligt og Godt over Hauptmannen. De vare nok strenge Katolikker; han viste os en Dag sin lille Marie’s Billede, som sad med sin Rosenkrands i de foldede Hænder. Stakkels Mand, han længtes saa grueligt hjem. Disse vare da ej heller saa rædsomme Svin, som “de Gule”, der bogstaveligt i alle de 3 Maaneder vi havde dem holdt Mødding under deres Seng samt formelig forpestede Stuerne ved deres Griseri!

Det er saa sælsomt, at de nu virkeligt Alle ere borte! Vejle og Kolding, som nok have lidt grueligt ved Gjennemmarchen, ere nu ogsaa rolige. v. Falkensteins sidste Bedrivt var at spolere sit Kvartér i Kolding saa meget som muligt, rambonere Møblerne, flænge Stolebetrækket og et ganske nyt Bordtæppe o.s.v. ja, dette er virkelig paalideligt! Gud lade os dog aldrig sé det Afskum mere i Jylland – eller Nogen af dem Alle!

O, man drager dog nu Vejret frit, – ere vi frie? Ja, men hvad er ikke skéet i al denne gruelige Tid?

Slesvig er tabt, det danske Blod, de danske Taarer ere flydte forgjæves! Landet er i indbyrdes Strid, selv Kongen har man ej ret Tillid til; – dog det er umuligt – ham gjøre de Uret. Men har Nogen? forraadt sit Fædreland, da være Gud ham naadig!

Et bittert, langt og trangt Aar er gaaet, siden Kong Frederik lukkede sine øjne. O, Gud sende dog Danmark lidt Solskin atter!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: