Category Dansk-Svensk alliance

21. dec. 1863: Det nordiske broderskab er intakt


Efterretningerne om den nordiske forsvarsalliance ændrer sig fra uge til uge. For to uger siden kunne vi berette, at forsvarsalliancen var død. I sidste uge var den så i live igen, og i går kunne vi konstatere, at den måske alligevel er droppet. Uanset hvad, ser det ud til, at det nordiske broderskab er intakt. Således […]

20. dec. 1863: Danske aviser gentager: Sverige parat til at stille 22.000 soldater på dansk side


Ugeavisen Illustreret Tidende gengiver i dagens udgave den nationalliberale avis Fædrelandets oplysninger om, at den svenske Karl 15. vil stille 22.000 soldater, ledet af kongen selv, til rådighed for Danmark, hvis det skulle komme til en militær konfrontation med de tyske stater. Den ligeledes nationalliberale avis Dagbladet indvender dog imod Fædrelandets oplysninger, at den svenske […]

16. dec. 1863: Wodehouse er ankommet til Kbh. og drøfter pres på Danmark


Den engelske repræsentant lord Wodehouse er ankommet til København i går den 15. december. Han kommer direkte fra Berlin, hvor han har yderst hårde krav med fra Bismarck! Wodehouse er endnu ikke mødtes med den danske regering, men han har netop modtaget telegram fra London om, at der nu skal lægges pres på Danmark for […]

15. dec. 1863: Den nordiske alliance genoplivet! 22.000 soldater på vej!!


For ganske nyligt meddelte vi, at den dansk-svenske forsvarsalliance var død, men nu viser det sig, at vi måske var for tidligt ude. I hvert fald kan den nationalliberale avis Fædrelandet i dag fortælle, at den svenske avis Aftonbladet i går erklærede ”det for utænkeligt, at Sverig kan ville [sic.] trække sig tilbage fra Alliancen.” […]

11. dec. 1863: De seneste dages presseudklip


Vi samler her op på nogle af de seneste dages skriverier i aviserne Fædrelandet og Illustreret Tidende: Illustreret Tidende 6. dec.: There is something rotten … Ugeavisen Illustreret Tidende vurderer, at Danmark hverken kan regne med de tidligere afgivne svenske eller engelske støtteerklæringer i forbindelse med den forestående eksekution i Holsten. Bladet mener, at Danmark […]

5. dec. 1863: Danmark svigtet af de nordiske broderfolk!


Vi har flere gange optimistisk berettet, at den dansk-svenske forsvarstraktat var meget tæt på at blive underskrevet. Vi har endog viderebragt rygter om, at traktaten allerede var underskrevet, og at Danmark således var sikret i det mindste svensk og norsk hjælp i en eventuel krig med de tyske stater. I dag står det imidlertid klart, […]

9. nov. 1863: Grundlovsudkastet sendes til 3. behandling


Ved dagens møde i Rigsrådet afsluttedes 2. behandlingen af udkastet til Novemberforfatningen, som Rigsrådet har arbejdet med siden begyndelsen af oktober. Forfatningen skal indføre et nyt fælles parlament for kongeriget Danmark og Slesvig, oven over deres nuværende repræsentationer. Konseilspræsident C.C. Hall taler varmt for forfatningsforslaget og forsikrer om, at der ikke findes noget bedre tidspunkt […]

8. nov. 1863: Aviser: Forsvarsaftalen med Sverige er underskrevet!!


I dagens udgave af ugeavisen Illustreret Tidende videreformidles en række avisers efterretninger om status på den dansk-svenske forsvarsalliance. Selvom aftalen endnu ikke officielt er meldt ud, så anser Illustreret Tidende, på baggrund af forlydender i danske og europæiske aviser, det for sikkert, at aftalen er på plads – muligvis allerede underskrevet.  Franske ”La France” skrev […]

Månedsoverblik oktober/november 1863: Krig kan måske undgås!


Hele oktober og de første dage af november 1863 har været præget af grundlovsdebatten og forhandlingerne om en svensk-dansk forsvarstraktat. Eksekutionstruslen fra Det Tyske Forbund har hængt over hovedet på de danske politikere, mens de i oktober 1863 har debatteret det nye forslag til en grundlov for Danmark og Slesvig. Presset går kort fortalt på, […]

3. nov. 1863: Tysk afpresning og engelsk ægteskabsbrud


Dagens udgave af den nationalliberale avis Fædrelandet indeholder i dag to historier af interesse. Den første historie er fra den svenske avis Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Ifølge den svenske avis har den preussiske fabriksejer og generalkonsul i Stockholm, Carl Heinemann, forsøgt at afpresse den svenske konge til ikke at indgå et forsvarsforbund med Danmark. Heinemann […]

30. okt 1863: Uofficielt aftenmøde om den nye grundlov


Her til aften afholdes der et uofficielt møde mellem regeringen og en række rigsdagsmedlemmer, hvor regeringen forsøger at overtale disse til at støtte det nye grundlovsforslag (den senere Novemberforfatning). Det er særligt konseilspræsident C.C. Hall og indenrigsminister Orla Lehmann, der er aktive ved mødet, og de fortæller flere af de tilstedeværende, at den svenske udenrigsminister […]

27. okt. 1863: Forsvarstraktat diskuteres endnu engang i den svenske regering


På et svensk-norsk statsråd i dag diskuteres forsvarstraktaten med Danmark atter. Det foreslås at bemyndige den svenske udenrigsminister til at indgå i direkte forhandlinger med den danske regeringsleder C.C. Hall om at afslutte en traktat, der ligner den hidtil foreslåede. I første omgang vedtages det dog blot at indhente den norske regerings kommentarer til traktatudkastet.

25. okt. 1863: Krigsforberedelser i Norden


Ugebladet Illustreret Tidende vurderer i dagens udgave, at den militære konfrontation med Tyskland synes at være lige op over. I hvert fald oplyser bladet, at 12.000 danske soldater er indkaldt til 2. og 3. generalkommando, ingeniørtropperne er sendt mod grænsen, og der er afsendt tømmer til Dannevirke, hvor værket skal forstærkes, og krudtlagre opbygges. Desuden […]

19. okt. 1863: Forsvarstraktat endelig tæt på at underskrives?


Der har været megen snak frem og tilbage om en mulig dansk-svensk forsvarstraktat, men selvom det tidligere så ud, som om planerne var i fare for at strande, tror centrale svenske politikere stadig, at traktaten kommer. I hvert fald skriver den svenske udenrigsminister i dag til den svenske gesandt i København, grev Hamilton, at “Saa […]

7. okt. 1863: Forsvarstraktaten kan betragtes som sikker ifølge dansk avis


Den nationalliberale avis Fædrelandet skriver i dag: ”Afslutningen af det nordiske Forsvarsforbund kan, efter hvad vi erfare, nu betragtes som sikker.” Avisen vurderer, at årsagen til, at traktaten ikke allerede er underskrevet, er, at Sverige følte sig forpligtet af tidligere traktater til at indhente accept fra England og Frankrig. Fædrelandet erfarer nu, at Frankrig har […]

5. okt. 1863: Sverige vil frygtelig gerne indgå en traktat med Danmark – det passer bare dårligt lige nu …


I en fortrolig depeche fra den svenske udenrigsminister Mandertrøm til den svenske gesandt i København grev Hamilton diskuteres den dansk-svenske forsvarsalliance i lyset af det danske forslag til en ny forfatning for kongeriget og Slesvig (den senere Novemberforfatning). Den svenske udenrigsminister skriver, at forfatningsforslaget vil blive opfattet som en inkorporation af Slesvig, og selvom Sverige […]

Månedsoverblik september/oktober 1863


Så er det atter tid til et månedsoverblik, hvor vi samler op på måneden, der er gået, og kigger frem mod, hvad vi kan forvente i den kommende tid. September 1863 har været præget af reformforhandlingerne i Det Tyske Forbund, den fortsatte debat om samme Forbunds indgriben i Holsten samt om forhandlingerne om en dansk-svensk […]

28. sep. 1863: Norsk minister: Ingen tvivl om en dansk-svensk traktat!


Danmark er tæt på at have en forsvarstraktat med Sverige-Norge på plads. Den svenske regering har tidligere besluttet, at man vil høre til Frankrig og Englands holdning, før man godkender traktaten endeligt. Man har nu fået positive tilbagemeldninger fra Frankrig, og flere politiske iagttagere i Stockholm regner nu traktaten for en sikker sag. Således skriver […]

24. sep. 1863: Sverige får positivt svar fra Paris vedr. hjælp til Danmark


Forsvarstraktaten mellem Danmark og Sverige-Norge synes at rykke tættere på i dag, hvor Sverige får svar på sin henvendelse i Paris. På regeringsmødet den 8. september ville den svenske regering forhøre sig om Frankrig og Englands holdning, før man indgik en forsvarstraktat med Danmark. I dag modtages så meddelelse fra den svenske gesandt i Frankrig, […]

20. sep. 1863: ”Fædrelandet” kan afsløre detaljerne i den dansk-svenske forsvarsaftale


Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dagens udgave – på baggrund af oplysninger i den svenske avis Aftonbladet – oplysninger om indholdet af den dansk-svenske forsvarsaftale. Avisen medgiver indledningsvis, at det endnu er uvist, om aftalen er underskrevet, men oplyser, at den indeholder følgende bestemmelser: Danmark kan samle en hær bestående af 50.000 mand. Disse […]