Category Månedsoverblik

Fædrelandet – opsamling for juli 1864: Avisens syn på månedens begivenheder


Juli 1864 har været en begivenhedsrig måned for Danmark især politisk. Vi bringer her en opsamling over den nationalliberale avis Fædrelandets reaktioner og kommentarer på nogle af månedens væsentlige hændelser. Med tabet af Als den 29. juni blev juli-måned indledt med chok og sorg over, at genoptagelsen af krigen havde budt på endnu et eftertrykkeligt nederlag. […]

31. jan. 1864: Krigen er brudt ud! De tyske magter meddeler, at de vil besætte Slesvig (+ et overblik)


Konflikten mellem dansk og tysk i hertugdømmerne har i årevis været et stridsspørgsmål, der har sat sindene i kog. Flere gange har det truet med at komme til krigshandlinger på baggrund af spørgsmålet, men hver gang er der faldet lidt ro over sagerne igen. Nu er det imidlertid slut. Martskundgørelsen i marts 1863 fik Det […]

Månedsoverblik oktober/november 1863: Krig kan måske undgås!


Hele oktober og de første dage af november 1863 har været præget af grundlovsdebatten og forhandlingerne om en svensk-dansk forsvarstraktat. Eksekutionstruslen fra Det Tyske Forbund har hængt over hovedet på de danske politikere, mens de i oktober 1863 har debatteret det nye forslag til en grundlov for Danmark og Slesvig. Presset går kort fortalt på, […]

Månedsoverblik september/oktober 1863


Så er det atter tid til et månedsoverblik, hvor vi samler op på måneden, der er gået, og kigger frem mod, hvad vi kan forvente i den kommende tid. September 1863 har været præget af reformforhandlingerne i Det Tyske Forbund, den fortsatte debat om samme Forbunds indgriben i Holsten samt om forhandlingerne om en dansk-svensk […]

Månedsoverblik august/september 1863


Vi genoptager traditionen med månedsoverblik, hvor vi samler op på, hvad der er sket i den seneste måned og kigger på, hvad der må blive de vigtigste spørgsmål i den kommende tid. I sommeren 1863 er konflikten mellem dansk og tysk blevet tilspidset. I marts fremsatte den danske regering Martskundgørelsen, som proklamerede, at Holsten skulle […]

Kong Fre. 7.: Hellere krig end denne forbandede stilstand! (månedsoversigt maj-jun 1863)


Maj måned 1863 har været præget af det danske rigsråds forhandlinger og af en ivrig international diplomatisk noteveksling efter den danske regerings udstedelse af martskundgørelsen den 30. marts 1863. Rigsrådssamlingen endte med en forsigtig opbakning til regeringen Halls politik om at give Holsten en løsere tilknytning til de øvrige dele af Helstaten. De fleste er […]

Månedsoverblik jan/feb 1863


Velkommen til et lidt forsinket månedsoverblik over begivenhederne i januar 1863, og om hvad der kan forventes i februar. Januar 1863 har været præget af de engelske mæglingsforslag, der blev igangsat af udenrigsminister Lord Russell med den såkaldte Gotha-depeche i september 1862. Danmark var fra begyndelsen utilfreds med mæglingsforsøgene, da man mente, at England med […]

Månedsoverblik dec/jan 1862/63


Godt nytår til alle, der følger med! I december 1862 har den danske regering Hall siddet sikrere i sadlen efter krisen i efteråret. Det skyldes først og fremmest, at kong Frederik 7. har bakket fuldt op om ministeriet og dets politik i det slesvig-holstenske spørgsmål. Regeringens Slesvig-Holsten-politik fokuserer nu på en tættere tilknytning mellem Slesvig […]

Månedsoverblik okt/nov 1862


1864live præsenterer nu vores første månedsoverblik. Månedsoverblik giver en oversigt over, hvilke emner der har præget den seneste måned, og hvilke sager der må forventes at præge dagsordenen i den kommende tid. Oktober 1862 har stået i Gotha-depechens tegn. I den engelske udenrigsminister Lord Russells depeche stillede han sig ganske på tysk side i det […]