Tag Archives: Bismarck

1. nov. 1864: Befolkningen i Jylland slipper for yderligere besættelsestiltag som følge af fredstraktatens underskrivelse. Nye preussiske tvangsforanstaltninger er i dag blevet annulleret


Siden september har det preussiske militærguvernement lagt et tungt pres på Jylland og dets befolkning gennem en række tiltag, som har gjort livet sur for den jyske befolkning, drænet landets ressourcer og derved forsøgt at tvinge den danske regering til at underskrive fredsaftalen. I forgårs underskrev de danske fredsforhandlere så traktaten, og derfor slipper jyderne […]

25. okt. 1864: Danmark håber på mindretalsgarantier for de dansksindede slesvigere, men nu kræver Preussen en tilsvarende garanti for de ganske få tysksindede i kongeriget


Fredsforhandlingerne i Wien synes at være kommet ind i en afsluttende fase. I hvert fald er man nået til en grundlæggende enighed omkring fredsaftalens mest centrale punkter. Fra dansk side ønsker man dog en sidste lille detalje på plads, før man kan begynde at tale om en underskrivning af fredsaftalen: Danmark ønsker at fredstraktaten skal garantere […]

25. okt. 1864: Bismarck svarer på Bluhmes appel ift. besættelsen af Jylland: Han ser ingen grund til at tage sagen op, da fredsaftalen alligevel snart burde være på plads


Det preussiske militærstyre har indført en række foranstaltninger i forbindelse med besættelsen af Jylland, som går hårdt ud over befolkningen og landområdets ressourcer. Derfor har den danske konseilspræsident, Bluhme, henvendt sig direkte til både Bismarck og Østrigs udenrigsminister, Rechberg, om bedre vilkår for den jyske befolkning. Samtidigt har man fra dansk side ligeledes bedt de […]

1. okt. 1864: Bismarck er mistænksom over for Østrig: Vil østrigerne lade hertugdømmerne forblive i personalunion med Danmark?


I den preussisk-østrigske alliance har det både på slagmarken såvel som ved forhandlingsbordet været Preussen, der har ført an. Østrig har gladeligt ladet preusserne udkæmpe krigens største slag, ved Dybbøl og på Als, og på samme måde også ladet Preussen tage initiativet ved fredsforhandlingerne. Her er der blevet bakket op om de preussiske krav og […]

12. sept. 1864: Der er klare spændinger mellem Preussen og Østrig. Modsætningen kan i værste fald vise sig at gå ud over Danmark


Bismarck er ved at miste tålmodigheden med den manglende fremgang ved fredsforhandlingerne i Wien. Den generelle stemning ved fredskonferencen er heller ikke blevet bedre, og både Østrig og Preussen har skærpet tonen over for Danmark. Den utålmodige og irriterede stemning skyldes imidlertid ikke kun de danske bestræbelser på at opnå en ændring i fredsgrundlaget. Det interne […]

5. sept. 1864: Bismarck ønsker ikke at fredsforhandlingerne trækker i langdrag. Østrigerne har til gengæld ikke travlt. Er der modsætninger mellem de to tyske stormagter?


Den 25. august begyndte fredsforhandlingerne i Wien, og den 27. august blev det første formelle møde afholdt. Endnu mangler man dog at træffe endelige beslutninger og foranstaltninger for freden, og de manglende fremskridt i forhandlingerne får nu Bismarck til at reagere. Selvom fredsforhandlingerne efterhånden er gået ind i det 10. døgn, er man stadig ikke kommet […]

1. sept. 1864: Det danske ønske om en deling af Slesvig risikerer at forværre forholdet til Preussen og hindre et ellers spirende forhold til Østrig


Da de endelige fredsforhandlinger begyndte i Wien den 25. august, havde den danske fredsdelegation, med minister G.J. Quaade og oberst H. Kauffmann i spidsen, fået instrukser på at undersøger alle muligheder for en deling af Slesvig. Dette danske håb, om at kunne beholde den nordlige og dansksindede del af Slesvig, lader dog nu til at […]

25. aug. 1864: De endelige fredsforhandlinger er begyndt i dag. De danske udsendinge har fået instruks på at gøre alt for at bevare de dansksindede områder i Nordslesvig. Det synes dog at være en umulig opgave


Forhandlingerne om den endelige fredsaftale mellem Danmark og Preussen-Østrig er i dag begyndt i Wien. Omgivelserne er ikke ukendte for fredsforhandlerne, for den østrigske hovedstad var også vært for de indledende forhandlinger i fredsprocessen. Den østrigske udenrigsminister von Rechberg leder stadig den østrigske forhandlingsdelegation, mens forhandlingerne fra preussisk side ikke længere ledes direkte af Bismarck, men […]

1. aug. 1864: De danske fredsforhandlere har underskrevet en aftale om våbenstilstand og foreløbig fred


Siden den 25. juli har den danske delegation i Wien, bestående af minister G.J. Quaade og oberst Kauffmann, forhandlet grundlaget for en fredsaftale mellem Danmark på den ene side og Preussen-Østrig på den anden. Forhandlingerne har været hårde, men i dag er man alligevel kommet frem til en aftale om våbenstilstand samt såkaldte ‘fredspræliminærer’. Våbenstilstanden […]

27. juli 1864: Bismarck truer med at sprænge fredsforhandlingerne i Wien, hvis ikke Danmark makker ret. Den danske delegation er derfor presset til at afgive en erklæring om afståelse af de tre hertugdømmer ved en fredsaftale


I den østrigske hovedstad har man i forgårs startet de foreløbige fredsforhandlinger mellem Danmark, Østrig og Preussen. Forhandlingerne skal bestemme hvilke vilkår, der skal lægge til grund for en officiel og varig fred mellem de stridende parter. Fra dansk side er man mere end villig til at afstå de to tyske hertugdømmer Holsten og Lauenborg, […]

25. juli 1864: Indledende fredsforhandlingerne i Wien starter i dag. Udsigterne for Danmark er dystre, da hverken Østrig eller Preussen er indstillet på kompromisser


Danmark sendte, i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering den 11. juli, en anmodning til Preussen og Østrig om våbenstilstand. Anmodningen blev godtaget og aftalen underskrevet en uge efter. I dag er foreløbige fredsforhandlinger så startet i den østrigske hovedstad, men udsigterne er ikke gode for den danske delegation. Danmark har rent ud sagt en […]

25. maj 1864: Østrig og Preussen fastlægger deres syn på delingsplanerne: Aabenrå – Tønder


Londonkonferencens næste møde er den 28. maj, hvor det forventes at England fremlægger et forslag om at dele Slesvig, og samtidig foreslår en delingslinje så langt syd som ved Slien og Dannevirke. Den danske delegation og den danske regering er åbne for forslaget, men har endnu ikke lagt sig endeligt fast på en holdning. Blandt […]

25. apr. 1864: Londonkonferencen er endelig kommet i gang – og folk er godt sure på tyskerne…


Først blev starten på Londonkonferencen udskudt fra den 12. april til 20. april. Da man så nåede til 20. april, dukkede de østrigske og preussiske repræsentanter simpelthen ikke op, da Det Tyske Forbunds repræsentant ikke var nået frem til London, og de ikke ville mødes, før han kunne deltage. I dag kan konferencen så imidlertid […]

11. april 1864: Londonkonferencen udskudt! Danmark klager og Bismarck lægger skumle planer…


Den 6. april afrejste den danske delegation til London for at deltage i Londonkonferencen, men allerede på dette tidspunkt havde Østrig og Preussen meddelt, at konferencens start måtte udskydes. Den engelske udenrigsminister Lord Russel har derfor besluttet at konferencen start er rykket fra 12. april til 20. april. Den danske regering er stærkt utilfredse med […]

6. apr. 1864: Den danske delegation afrejser til London – samtidig beder Preussen og Østrig om, at konferencen udsættes


Londonkonferencen, der skal søge at finde en løsning på den dansk-tyske strid om hertugdømmerne, er sat til at starte d. 12. april, og i dag forlader den danske forhandlingsdelegation København. Delegationen består af den danske udenrigsminister George Quaade og den nationalliberale A.F. Krieger. I London vil også den danske ambassadør, kammerherre Torben Bille, slutte sig […]

26. mar. 1864: England foreslår, at konferencen starter 12. april. Kongen besøger tropperne i Fredericia


De engelske tanker om at samle de krigsførende parter til en konference i London sammen med de europæiske stormagter ser ud til muligvis at kunne lykkes. Et stort problem for en konference er dog, at Danmark og de tyske magter stadig er uenige om, hvad konferencens grundlag skal være, men den engelske udenrigsminister lord Russell […]

11. mar. 1864: Dansk ministermøde er i tvivl, om man skal modtage konferenceforslaget


Efter at Preussen og Østrig har overskredet grænsen til Jylland, har den engelske regering opfordret Danmark til at godtage en international konference, der skal afklare stridsspørgsmålene. Den danske regering er dog i tvivl om, hvorvidt man skal modtage forslaget, da man ikke kan opnå garantier for grundlaget for konferencen. Danmark ønsker, at grundlaget skal være […]

7. mar. 1864: Bismarck giver meddelelse om, at man nu vil rykke ind i Jylland


Den 5. marts enedes Østrig og Preussen om, at man nu ville udvide krigsførelsen og gå ind i Jylland. Hidtil har operationerne været begrænset til hertugdømmet Slesvig, når der ses bort fra den uautoriserede besættelse af Kolding den 18. februar. Men nu vil man altså udvide krigen til det egentlige danske kongerige. Bismarck sender i […]

5. mar. 1864: Preussen og Østrig når til enighed! Dybbøl skal indtages, og Jylland besættes


Indtil i dag er krigen foregået i Slesvig, når man ser bort fra Preussens besættelse af Kolding. Preussen og Østrig har fra begyndelsen af krigshandlingerne netop slået på, at deres mål kun var en besættelse af Slesvig, men efter preussisk pres er de to tyske allierede nu klar til at tage næste skridt. På et […]

26. feb. 1864: Danmark får to ugers frist til at svare på konferenceforslaget


I går udtalte Danmark sig tøvende om det engelske forslag om en konference til at drøfte en afslutning på krigen. Årsagen var blandt andet, at Monrad frygtede de indenrigspolitiske reaktioner, da en godtagelse af forslaget kunne tolkes, som om Danmark opgav kampen. I dag beder den engelske udenrigsminister derfor Preussen og Østrig om at give […]