Tag Archives: C.C. Hall

8. nov. 1864: C.C. Hall: Freden er ikke en dødsdom for Danmark! Hall har håb for fremtiden og en tro på, at den danske nationalitet i Slesvig ikke vil forgå


Der har under Rigsrådets forhandlinger om godkendelsen af fredstraktaten med Preussen og Østrig hersket en pessimistisk og trykket stemning. Flere har givet udtryk for, at Danmark nu snart helt ville forsvinde som selvstændig stat – bl.a. D.G. Monrad. Dog har konseilspræsident Bluhme i Folketinget og Orla Lehmann i Landstinget talt om håb og bedre udsigter for […]

16. aug. 1864: Hvem bærer ansvaret for Danmarks situation? C.G. Andræ retter stærk kritik mod de nationalliberale. I Folketinget forsvarer C.C. Hall den nationalliberale kurs


Det er efterhånden blevet tid til selvransagelse blandt de danske politikere: Hvem bærer ansvaret for, at krigen er gået så dårligt, at fredsbetingelserne er blevet så hårde og Danmarks fremtidsudsigter dermed nu også ser så dystre ud? Endnu har ingen af politikerne vendt blikket indad. De har derimod travlt med at pege fingre af hinanden. Den […]

14. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: “En ringe Fred forventes med det Første! Det er glædeligt!”


Fra Agnes Gads dagbog 14. juli 1864: Gudskélov! Imorges rejste Majoren med sin “elskværdige Adjudant!” og Doktoren. Vi have i det Sted faaet Alslev-Hauptmannen, til hvilket Bytte vi sætte store Forhaabninger om fremtidig Husfred. Han lader rigtig saa net. Det er jo rigtignok ogsaa lettere at have l Officeer istedetfor 3, og altsaa kun et […]

8. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygtet siger, at Fredericia er under belejring


Fra Agnes Gads dagbog 8. februar 1864: Kongens Proklamation til Hæren! lyder i sin Helhed saaledes: “Soldater! Det er ikke alene ved Tapperhed paa Kamppladsen, men ogsaa ved at bære med Taalmod Mangel paa Hvile, Kulde, allehaande Savn og Anstrængelser, at en Soldat lægger for Dagen Troskab mod Kongen, Kjærlighed til Fædrelandet. Det blev kun […]

31. dec. 1863: Monrads “million”-ministerium er på plads


D.G. Monrad fik den 28. december overdraget den opgave at danne et nyt ministerium. Monrad var tidligere kultusminister i C.C. Halls regering, som netop er gået af, og hans beslutning om selv at prøve lykken har ikke været helt populær blandt de tidligere ministerkolleger. Det betød også, at regeringsdannelsen blev svær, og fra det tidligere […]

28. dec. 1863: Hall er afskediget, og Monrad træder til!


Den 1. januar 1864 udløber det østrigsk-preussiske ultimatum til Danmark, og her i den 12. time forsøger kong Christian 9. nu, om en ny regering kan afværge krigen. Konseilspræsident C.C. Hall har i flere år været regeringsleder, og hans nationalliberale kurs har haft bred opbakning i befolkningen og i Rigsrådet. Siden Christian 9. kom til […]

27. dec. 1863: Nyt ministermøde diskuterer ivrigt Monrads tilbud


Ministerkrisen spidser til. Ikke mindst efter at kultusminister D.G. Monrad tidligere i dag har erklæret sig villig til at danne et nyt ministerium, hvis C.C. Hall træder tilbage. Den vigtigste grund til, at Christian 9. ikke har villet afskedige Hall har hidtil været, at han ikke har kunnet finde andre, der vil træde i stedet. […]

27. dec. 1863: Ministerkrisen spidser til – Monrad træder frem


Krisen mellem den danske kong Christian 9. og hans ministerium under konseilspræsident C.C. Hall spidser til. I går havde kongen sammenkaldt en række fremtrædende politikere for at drøfte Danmarks alvorlige situation, og i dag mødes han så atter med Hall kl. 11. Christian 9. forlanger af Hall, at han må omdanne sit ministerium. Den stærkt […]

26. dec. 1863: Christian 9. mødes med fremtrædende politikere på Amalienborg


Christian 9.s forsøg på at få genindkaldt Rigsrådet strandede før jul, men nu har kongen valgt det utraditionelle skridt at indkalde både ministrene og en lang række andre fremtrædende politikere til et ekstraordinært møde på Amalienborg. Mødet forløber dog rodet, selvom Christian 9.s lille søn, prins Valdemar, tilbyder de tilstedeværende at slå kolbøtter for at […]

24. dec. 1863: Kongen beder ministeriet træde tilbage!


Efter forhandlingerne med kongen i går aftes har konseilspræsident Hall haft samtaler med de øvrige ministre og andre fremtrædende politikere. Selvom der først var stemning for at gå ind på kongens ønske om at genindkalde Rigsrådet, har man dog besluttet sig for at sige nej. Kong Christian 9. opgiver herefter ønsket om, at Rigsrådet skal […]

23. dec. 1863: Kongen forhandler videre om ny regering


Christian 9. holder i dag en række møder med repræsentanter for de neutrale stormagter for at se, om han kan løse problemerne selv. Presset begynder nemlig nu at forstærkes, da Novemberforfatningen træder i kraft den 1. januar 1864, og Preussen og Østrig har meddelt, at de vil betragte dette som anledning til krig! Her til aften […]

23. dec. 1863: Christian 9. forhandler med fremmede magter om nyt ministerium


Den nye danske konge Christian 9. er meget mere interesseret i at tilbagekalde Novemberforfatningen end sine ministre. Og i dag mødes han med forskellige repræsentanter for de europæiske stormagter, hvor spørgsmålet bliver drøftet. Første møde er med den særlige russiske udsending statsråd Ewers, hvor også kongens broder hertug Carl af Glücksburg er til stede. Ewers […]

21. dec. 1863: Statsråd og overvejelser om ny dansk regering


I dag afholdes statsråd mellem kongen og hans ministerium, men der er dog ikke megen udsigt til godt samarbejde. Kongen havde gerne set, at ministeriet havde fulgt lord Wodehouses råd og havde sat Novemberforfatningen ud af kraft for Slesvigs vedkommende. Men konseilspræsident Hall og det øvrige ministerium vil ikke gøre noget sådant og har i stedet […]

20. dec. 1863: Regeringen sender Rigsrådet hjem!


Konseilspræsident Hall mødtes tidligere på dagen med den engelske udsending Wodehouse, som fremlagde Preussens krav. Wodehouse var enig med Hall i, at de fulde krav var uigennemførlige, men han anbefalede Hall i det mindste at sætte Novemberforfatningen ud af kraft, så forhandlingerne kunne fortsætte. Gjorde Danmark ikke dette, kunne de ikke vente hjælp militær hjælp […]

16. dec. 1863: Wodehouse er ankommet til Kbh. og drøfter pres på Danmark


Den engelske repræsentant lord Wodehouse er ankommet til København i går den 15. december. Han kommer direkte fra Berlin, hvor han har yderst hårde krav med fra Bismarck! Wodehouse er endnu ikke mødtes med den danske regering, men han har netop modtaget telegram fra London om, at der nu skal lægges pres på Danmark for […]

5. dec. 1863: Danmark svigtet af de nordiske broderfolk!


Vi har flere gange optimistisk berettet, at den dansk-svenske forsvarstraktat var meget tæt på at blive underskrevet. Vi har endog viderebragt rygter om, at traktaten allerede var underskrevet, og at Danmark således var sikret i det mindste svensk og norsk hjælp i en eventuel krig med de tyske stater. I dag står det imidlertid klart, […]

19. nov. 1863: Hertug Friedrich meddeler sit arvekrav til de tyske hoffer


I strid med tidligere aftaler har hertug Friedrich af Augustenborg proklameret sig som den retmæssige arving til Slesvig og Holsten efter Frederik 7.s død. Og i dag sender han meddelelse herom til de tyske hoffer. De fleste steder modtages hertugens meddelelse forsigtigt positivt. Der er sympati for hertugens synspunkt i Tyskland, men flere af de […]

18. nov. 1863: “Han har underskrevet!”


“Han har underskrevet!”, proklamerer indenrigsminister Orla Lehmann til de forsamlede, da han træder ud fra Christiansborgs slotsport. På det netop afsluttede statsrådsmøde er Christian 9. endelig bukket under for presset og har underskrevet Novemberforfatningen, som altså nu træder i kraft den 1. januar 1864. Forfatningen knytter Slesvig og kongeriget tættere sammen, idet den skaber en […]

17. nov. 1863: Kong Christian 9. er stadig i syv sind


Kong Christian 9. er stadig i tænkeboks i spørgsmålet om, hvorvidt han skal underskrive Novemberforfatningen. Og han har brugt dagen i dag til at mødes med en række fremtrædende danskere, af konservativ observans. Rådene strider dog i forskellige retninger. Nogle mener, han ikke bør underskrive, andre, at han bør vente yderligere, og nogle råder ham […]

16. nov. 1863: Christian 9. krones, men stemningen er trykket, og alle taler om forfatningen


I dag bliver prins Christian kronet som kong Christian 9. Han er dermed den første af den nye glückborgske linje på den danske trone. Men der er ikke ligefrem feststemning i København. Før sin kroning holder Christian 9. statsråd kl. 10 med sit ministerium, som stadig er nationalliberalt og under ledelse af C.C. Hall, og […]