Tag Archives: Christian d. 9.

16. nov. 1864: Freden er officielt på plads! Kongen udsender åbne breve til kongeriget og hertugdømmerne.


Rigsrådet har behandlet og godkendt fredstraktaten, og Christian 9. har efterfølgende underskrevet aftalen. Netop i dag udveksles ratifikationerne på et møde i Wien, og dermed er freden officiel. Derfor er den preussisk-østrigske rømning af Jylland også begyndt i dag. Freden er beseglet og således er hertugdømmerne nu også officielt tabt for Danmark. Derfor har kong Christian […]

12. nov. 1864: Kongen har i dag ratificeret fredstraktaten: Det er den tungeste dag i mit liv


I går stod det klart, at begge Rigsrådets kamre stemte for en godkendelse af fredstraktaten. I dag har traktatens ratifikationsakter så været til underskrivelse i Statsrådet. De formelle handlinger er ved at være overstået i forhold til endeligt at kunne besegle freden mellem Danmark på den ende side og Preussen-Østrig på den anden. Kong Christian […]

5. nov. 1864: Rigsrådet er sammenkaldt for at godkende eller forkaste fredstraktaten. Der forventes et flertal i både Folke- og Landstinget for et samtykke, men der hersker samtidig en kritisk og negativ stemning


De danske fredsforhandlere har i Wien underskrevet en fredstale med Preussen og Østrig på vegne af den danske regering, og den danske hær er blevet sat på fredsfod. Før fredsaftalen formelt kan træde i kraft, skal den dog først godkendes ved afstemning i både Landstinget og Folketinget. Rigsrådet er blevet indkaldt og er i dag samlet […]

3. nov. 1864: Krigsministeriet har sat den danske hær på fuldstændig fredsfod. Størstedelen af hæren er dog allerede sendt hjem


Diplomaterne i Wien har underskrevet fredsaftalen, og derfor har det danske krigsministerium per 1. november beordret, at hæren sættes på så godt som fuldstændig fredsfod. Siden indgåelsen af våbenstilstanden den 18. juli er størrelsen på den danske hær løbende blevet reduceret. Overkommandoen har gentagende gange foretaget såkaldte ”Hjempermitteringer”, og derfor er mange danske soldater allerede vendt […]

15. aug. 1864: Politisk mudderkastning efter nyhederne om de hårde fredsbetingelser – Orla Lehmann beskylder indirekte kongen for den ulykkelige udgang på krigen


Den 8. august fik de danske tropper en kongelig proklamation om våbenstilstanden mellem Danmark og Preussen-Østrig. Proklamationen har vist, at kongen og den nye konservative regering anser krigen for slut og på ingen måde overvejer at genoptage krigshandlingerne, også selvom en endelig fredsaftale endnu ikke er på plads. Den kommende fred vil dog blive på […]

8. aug. 1864: Kongelig proklamation til de danske tropper: Krigen er slut!


Den 2. august er den danske hær blevet informeret om, at en våbenstilstand er kommet på plads. Samme dag skulle alle forsvarsarbejder standses og hærens forskellige afdelinger bliver i skrivende stund spredt ud over Fyn og Sjælland. Selvom de hærenheder, der har været oprettet siden krigens udbrud, fortsat består, så har den danske hær dog foretaget en række foranstaltninger, der […]

25. juli 1864: Indledende fredsforhandlingerne i Wien starter i dag. Udsigterne for Danmark er dystre, da hverken Østrig eller Preussen er indstillet på kompromisser


Danmark sendte, i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering den 11. juli, en anmodning til Preussen og Østrig om våbenstilstand. Anmodningen blev godtaget og aftalen underskrevet en uge efter. I dag er foreløbige fredsforhandlinger så startet i den østrigske hovedstad, men udsigterne er ikke gode for den danske delegation. Danmark har rent ud sagt en […]

18. juli 1864: Oberst Kauffmann har på den danske regerings vegne i nat underskrevet en våbenhvileaftale med Preussen og Østrig


Danmark har fået en ny regering under ledelse den konservative helstatsmand C.A. Bluhme. Den nye regerings første handling har været at udsende fredsfølere til Preussen og Østrig. Dette har i nat udmøntet sig i en aftale om våbenhvile med officielt ikrafttrædelse den 20. juli kl. 12. Den 11. juli kunne Bluhme noget modstræbende sætte sig til […]

16. juli 1864: Officielt – Den danske regering er gået af! Bluhme er ny konseilspræsident, og man har fra dansk side sendt en anmodning om våbenstilstand til Preussen og Østrig


Rygterne har længe svirret, og det har faktisk også været officielt siden i lørdags – Danmark har fået ny regering. Grundet den tumult riget befinder sig i for tiden, kan vi beklageligvis først nu meddele, at D.G. Monrads regering den 8. juli har varslet sin afgang, efter kong Christian 9. formelt anmodede om det. Et […]

15. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Grev Karl Moltke danner ny regering


Fra Agnes Gads dagbog 15. juli 1864: Ifølge Vejle Avis har virkelig Ministeriet Monrad – ifølge Opfordring fra H. M. Kongen – indgivet sin Dimission. Som Medlemmer af det nye Kabinet nævnes: Gehejme-Konferentsraad Grev Karl Moltke, Konseilspræsident. Hansen, Krigsminister. Gehejme-Konferentsraad Tillisch, Indenrigsminister. Amtmand Heltzen, Justits- og foreløbig Kultus-Minister. Om Finantsministeriets Besættelse vides endnu intet Bestemt. […]

9. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes kalder adresser til kongen for tåbelige – vi skal “forholde os rolige”


Fra Agnes Gads dagbog 9. juli 1864: Paa Hvilested Kro var der igaar en stor Forsamling af Egnens Bønder og enkelte Andre. Pastor Friis førte an og holdt nogle salvelsesfulde Foredrag. Meningen var, at sende en Adresse til Hs. Mjst. Kongen, hvori de betrængte Jyder anraabe ham om, dog endelig straks at slutte Fred! Pastor […]

20. juni 1864: Kongen beholder Monrad, som til gengæld overlader Danmarks skæbne til forsynet!


Regeringskrisen i Købehavn har fundet en afklaring, men ikke en heldig en af slagsen. Kong Christian d. 9. måtte i går opgive at danne et konservativt ministerium, men trods dette beder han i dag sin konsejlspræsident D. G. Monrad om yderligere tid til at danne et nyt ministerium. Monrad sætter ham imidlertid stolen for døren: […]

19. juni 1864: Regeringskrisen i København fortsætter – men de konservative er en flok “gamle kællinger”


Våbenstilstanden udløber 26. juni og der er ingen tegn på en løsning ved Londonkonferencen. Seneste forslag på bordet er et engelsk forslag om indgåelse af fred og deling af Slesvig, hvor den endelige delingslinje skal fastsættes ved voldgift efter freden. Hverken fra dansk eller tysk side er man glade for dette forslag. De tyske magter […]

23. maj 1864: Den danske regering drøfter sin holdning til de engelske delingsforslag


Den engelske udenrigsminister og den danske delegation ved Londonkonferencen har drøftet, hvordan et eventuelt delingsforslag fra Engelsk side kunne se ud, og der begynder at tegne sig et forslag om at dele Slesvig ved en linje langs Dannevirke og floden Slien. En sådan deling vil give Danmark det meste af Slesvig og samtidig bevare det […]

8. apr. 1864: Preussen har sendt belejringseksperter til Dybbøl. Fra dansk side sender kongen i anledning af sin fødselsdag til gengæld en hilsen til de danske tropper. I mens forventer man i skanserne et snarligt preussisk stormangreb


Vi kunne i går meddele, at Dybbølstillingens modstandskraften dag for dag bliver svagere, og situationen er efterhånden ved at være kritisk. Fjenden samler samtidigt stadig mere artilleri ved fronten, og i dag er det så kommet frem, at Preussen har sendt belejrings- og artillerieksperter til Dybbøl. En generalløjtnant Gustav von Hindersin er ankommet fra Berlin […]

29. mar. 1864: En rolig dag ved fronten – preusserne har tilsyneladende udskudt overgang til Als. Lysner det for Danmark …?


Efter de hårde kampe i går har det atter været en mere rolig dag ved fronterne. Ved Dybbøl har Broagerbatterierne affyret 149 skud, som har kostet 2 danske døde og 2 sårede. De fjendtlige styrker er inde i en større omrokering for at fokusere kræfterne på Fredericia og særligt Dybbøl, og det betyder, at det svækkede fjendtlige […]

26. mar. 1864: England foreslår, at konferencen starter 12. april. Kongen besøger tropperne i Fredericia


De engelske tanker om at samle de krigsførende parter til en konference i London sammen med de europæiske stormagter ser ud til muligvis at kunne lykkes. Et stort problem for en konference er dog, at Danmark og de tyske magter stadig er uenige om, hvad konferencens grundlag skal være, men den engelske udenrigsminister lord Russell […]

22. mar. 1864: Kongen besøger Dybbølstillingen. I Fredericia er det frygtede angreb udeblevet


Kong Christian 9. er her til aften på besøg i Dybbølstillingen for at bese forholdene personligt og indgyde de danske soldater mod! Kongen, som er ledsaget af krigsminister Lundbye, ankommer til Sønderborg om eftermiddagen og kører herfra til Dybbøl mølle. Fra møllen går kongen til fods til skanserne, hvor han først besøger 4. skanse og […]

17. mar. 1864: Danmark går ind på konference, men uden våbenstilstand og på basis af alle aftaler


Mens fjendens 2. og 3. korps har frit spil i Jylland, og 1. korps belejrer Dybbølstillingen, overvejer den danske regering stadig, hvad man skal mene om det engelske forslag om en konference til at løse stridsspørgsmålene. I dag er man imidlertid nået så langt i regeringen, at man meddeler England, at Danmark accepterer konferenceforslaget på […]

12. mar. 1864: Møde i statsrådet kan heller ikke nå til enighed om, hvorvidt Danmark skal sætte sig ved konferencebordet


På gårdsdagens ministermøde var der uenighed om, hvorvidt Danmark skulle modtage det engelske konferenceforslag, når der ikke kunne opnås garantier for konferencens grundlag. I dag er der statsråd mellem ministeriet og kongen, men heller ikke her kan man nå til enighed. En konference mellem krigens parter og de øvrige stormagter vil sandsynligvis kræve en våbenstilstand […]