Tag Archives: Holsten

16. nov. 1864: Freden er officielt på plads! Kongen udsender åbne breve til kongeriget og hertugdømmerne.


Rigsrådet har behandlet og godkendt fredstraktaten, og Christian 9. har efterfølgende underskrevet aftalen. Netop i dag udveksles ratifikationerne på et møde i Wien, og dermed er freden officiel. Derfor er den preussisk-østrigske rømning af Jylland også begyndt i dag. Freden er beseglet og således er hertugdømmerne nu også officielt tabt for Danmark. Derfor har kong Christian […]

25. aug. 1864: De endelige fredsforhandlinger er begyndt i dag. De danske udsendinge har fået instruks på at gøre alt for at bevare de dansksindede områder i Nordslesvig. Det synes dog at være en umulig opgave


Forhandlingerne om den endelige fredsaftale mellem Danmark og Preussen-Østrig er i dag begyndt i Wien. Omgivelserne er ikke ukendte for fredsforhandlerne, for den østrigske hovedstad var også vært for de indledende forhandlinger i fredsprocessen. Den østrigske udenrigsminister von Rechberg leder stadig den østrigske forhandlingsdelegation, mens forhandlingerne fra preussisk side ikke længere ledes direkte af Bismarck, men […]

1. aug. 1864: De danske fredsforhandlere har underskrevet en aftale om våbenstilstand og foreløbig fred


Siden den 25. juli har den danske delegation i Wien, bestående af minister G.J. Quaade og oberst Kauffmann, forhandlet grundlaget for en fredsaftale mellem Danmark på den ene side og Preussen-Østrig på den anden. Forhandlingerne har været hårde, men i dag er man alligevel kommet frem til en aftale om våbenstilstand samt såkaldte ‘fredspræliminærer’. Våbenstilstanden […]

25. apr. 1864: Londonkonferencen er endelig kommet i gang – og folk er godt sure på tyskerne…


Først blev starten på Londonkonferencen udskudt fra den 12. april til 20. april. Da man så nåede til 20. april, dukkede de østrigske og preussiske repræsentanter simpelthen ikke op, da Det Tyske Forbunds repræsentant ikke var nået frem til London, og de ikke ville mødes, før han kunne deltage. I dag kan konferencen så imidlertid […]

6. mar. 1864: Danske tropper landsættes i Holsten i en dristig manøvre. 50 mand vader i land og vader tilbage igen


Som tidligere berettet afsendte krigsministeriet den 4. marts tropper mod Holsten for at vise handlekraft og kampånd! Efter to dages sejlads er tropper nået Holstens kyst, men på grund af vejrforholdene kan man ikke landsætte tropper ved Hohwacht som planlagt. I stedet lader man 50 mand vade i land i nærheden. Da de er kommet […]

4. mar. 1864: Krigsministeriet angriber fjenden uden om overkommandoen. Vil selv iværksætte angreb på Holsten!


Stemningen mellem det danske krigsministerium og den danske overkommando er ikke god, selv ikke efter at de Meza blev afsat. Krigsministeriet ønsker en mere aktiv krigsførelse, både af hensyn til de øvrige internationale magter, men også af hensyn til den danske offentlighed. Her presser særligt den nationalliberale presse på for en mere aktiv optræden. Den […]

5. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: prinsen af Augustenborg udråbt til hertug af Schleswigholstein


Fra Agnes Gads dagbog 5. februar 1864: Af Berlingske Tidende: Grev F. Hahn til Neuhaus har tilstillet det østrigske Blad “Vaterland” følgende Skrivelse: “Salzburg, d. 24. jan. 64. Deres ærede Blad af idag indeholder en Korrespondence fra Kiel af 20. ds., hvis Indhold forpligter mig til, i Sandhedens Interesse, at nedlægge Indsigelse mod Rigtigheden af […]

31. jan. 1864: Tegninger af de danske stillinger er nået København


Ugeavisen Illustreret Tidende, der ikke overraskende udmærker sig ved at være illustreret, bringer i dagens udgave to tegninger, der giver et billede af forholdene og stemningen blandt de danske soldater, der er udstationeret ved grænsen mellem Slesvig og Holsten. Det første billede viser, hvor tæt de danske og tyske tropper står på hinanden i denne […]

20. jan. 1864: Wrangel tiltræder som leder af de tyske hære. Målet: Tilintetgør den danske hær!


Det er allerede tidligere blevet aftalt mellem Preussen og Østrig, at en preusser skal stå i spidsen for de to landes fælles felttog mod Danmark. I dag sker så den officielle udnævnelse af den 80-årige feltmarskal Friedrich von Wrangel til øverstbefalende for de samlede tyske hære. Papa Wrangel har tidligere givet danskerne problemer som general […]

31. dec. 1863: Eksekutionen gennemført. Holsten nu kontrolleret af Forbundet


Eksekutionen i Holsten er nu gennemført, og Det Tyske Forbunds tropper har kontrollen med hertugdømmet. Mange steder i Holsten og i resten af Tyskland er der som tidligere nævnt stærk stemning for at overlade hertugdømmet til hertug Friedrich der Achte, men det er i strid med Østrigs og Preussens planer. Hertug Friedrich har dog stor […]

26. dec. 1863: Østrig og Preussen lægger planer …


Eksekutionen i Holsten går sin gang, og trods presset fra de mellemstore tyske stater, der støtter hertug Friedrich af Augustenborgs krav på hertugdømmerne, er det stadig Preussen og Østrig, der dominerer udviklingen fra tysk side. Den 19. december skrev den østrigske udenrigsminister til Berlin, at spørgsmålet om Slesvig nu bør løses i sammenhæng med forfatningsspørgsmålet […]

11. dec. 1863: De seneste dages presseudklip


Vi samler her op på nogle af de seneste dages skriverier i aviserne Fædrelandet og Illustreret Tidende: Illustreret Tidende 6. dec.: There is something rotten … Ugeavisen Illustreret Tidende vurderer, at Danmark hverken kan regne med de tidligere afgivne svenske eller engelske støtteerklæringer i forbindelse med den forestående eksekution i Holsten. Bladet mener, at Danmark […]

7. dec. 1863: Bismarcks linje sejrer i Forbundet. Eksekutionen vedtaget!


I dagens møde i Det Tyske Forbund har Preussen og Østrig vundet en vigtig sejr. Den seneste tid har Forbundet ivrigt diskuteret, om man skulle besætte Slesvig og Holsten for at støtte Friedrich af Augustenborgs arvekrav, eller om man skulle gennemføre en eksekution i Holsten vendt mod Novemberforfatningen. Bismarck ønsker så afgjort det sidste, da […]

4. dec. 1863: Det Tyske Forbund i åben strid om det danske spørgsmål


Danmark, Slesvig og Holsten debatteres heftigt i Det Tyske Forbund i disse dage, og sagen er ikke blevet mindre kompliceret af, at Danmark netop har tilbagekaldt Martskundgørelsen. Et flertal af de tyske stater ønsker at besætte de to hertugdømmer og derefter lade Forbundet afgøre, om den danske konge eller prins Friedrich af Augustenborg skal arve […]

4. dec. 1863: Danmark ophæver Martskundgørelsen!


Efter vedtagelsen af Novemberforfatningen har det i høj grad været denne, som de internationale stridigheder har drejet sig om. Men den mest umiddelbare krigstrussel er Det Tyske Forbunds vedtagelse om at ville skride til eksekution i Holsten, hvis ikke Martskundgørelsen trækkes tilbage. Martskundgørelsens hovedbudskab var, at Holsten i fremtiden ville få en løsere tilknytning til […]

28. nov. 1863: Ballade i Det Tyske Forbund. Dansk repræsentant smides ud!


På dagens møde i Frankfurt i Det Tyske Forbund er der stor ståhej om det danske spørgsmål. Først gælder det den danske repræsentant i Forbundet, der repræsenterer den danske konge i hans egenskab af hertug af Holsten og Lauenborg. Da den danske repræsentant fremlægger sin nye fuldmagt, som han fået, efter at Christian 9. har […]

19. nov. 1863: Hertug Friedrich meddeler sit arvekrav til de tyske hoffer


I strid med tidligere aftaler har hertug Friedrich af Augustenborg proklameret sig som den retmæssige arving til Slesvig og Holsten efter Frederik 7.s død. Og i dag sender han meddelelse herom til de tyske hoffer. De fleste steder modtages hertugens meddelelse forsigtigt positivt. Der er sympati for hertugens synspunkt i Tyskland, men flere af de […]

18. nov. 1863: “Han har underskrevet!”


“Han har underskrevet!”, proklamerer indenrigsminister Orla Lehmann til de forsamlede, da han træder ud fra Christiansborgs slotsport. På det netop afsluttede statsrådsmøde er Christian 9. endelig bukket under for presset og har underskrevet Novemberforfatningen, som altså nu træder i kraft den 1. januar 1864. Forfatningen knytter Slesvig og kongeriget tættere sammen, idet den skaber en […]

17. nov. 1863: Hvad siger England til den nye forfatning? (og hvad siger københavnerne?)


Den nye konge, Christian 9., er i tvivl om, hvorvidt han skal underskrive Novemberforfatningen, blandt andet fordi han frygter udlandets reaktioner. England er det dog svært at få et klart svar fra. Den engelske gesandt i København har flere gange rykket sin regering for svar på, hvad han skal mene, og i dag modtager han […]

16. nov. 1863: Kongens arveret truet! Tysk prins gør krav på Slesvig og Holsten


Samme dag, som den nye konge skal krones, træder en ny aktør ind på scenen. Den augustenborgske arveprins Friedrich Christian August erklærer sig i dag som den retmæssige arving til Slesvig og Holsten. Da Londontraktaten i 1852 fastlagde, at prins Christian skulle arve alle den danske konge Frederik 7.s lande, tog man også misteltenen i […]