Tag Archives: Londonkonferencen

16. aug. 1864: Hvem bærer ansvaret for Danmarks situation? C.G. Andræ retter stærk kritik mod de nationalliberale. I Folketinget forsvarer C.C. Hall den nationalliberale kurs


Det er efterhånden blevet tid til selvransagelse blandt de danske politikere: Hvem bærer ansvaret for, at krigen er gået så dårligt, at fredsbetingelserne er blevet så hårde og Danmarks fremtidsudsigter dermed nu også ser så dystre ud? Endnu har ingen af politikerne vendt blikket indad. De har derimod travlt med at pege fingre af hinanden. Den […]

25. juni 1864: Alt er slut i London og i morgen bryder krigen ud igen!!


Den 20. juni besluttede Danmark at afvise det engelsk voldgiftsforslag på Londonkonferencen, og som ventet har det ført til forhandlingernes sammenbrud. Det har ikke engang lykkedes at forlænge den våbenstilstand, der udløber i morgen d. 26. juni. På konferencenmødet den 22. juni meddelte man fra tysk side, at man kunne acceptere det engelske voldgiftsforslag såfremt […]

25. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: Meldingerne fra London går på, at krigen genoptages


Fra Agnes Gads dagbog 25. juni 1864: Den nye Indkvartering bestaaer ogsaa af Gemsejægere. Vi have faaet en Oberstlieutnant med et Par lynende øjne, som séer noget grimmig ud; men maaské er han ikke saa slem endda. Bataillonen drog hertil med klingende Spil idag. O, hvor det skurrede i mine Ører; vi ere Alle saa […]

18. juni 1864: Forvirring i London og krise i Kbh. Konferencen i fare for at bryde sammen


Dagens møde på Londonkonferencen synes ikke at have bragt nogen løsning i sigte, og en krise i København er også ildevarslende nyt for de der håber på en løsning. I København er der regeringskrise, da kong Christian d. 9. har afvist at gå ind på en engelsk ide om at Slesvig skal deles ved voldgift. […]

16. juni 1864: Situationen i London er uklar. England har bragt forslag om voldgift frem.


For nogle dage siden lykkedes det i London at få våbenstilstanden forlænget til 26. juni. Samtidig var der dog ikke udsigt til, at der kunne findes et kompromis mellem det danske ønske om at dele Slesvig ved Slien, og så det tyske om at dele ved Aabenraa-Tønder. Dog var der begyndt at tegne sig muligheden […]

6. juni 1864: Nyt fra London – våbenstilstanden er forlænget, men skal Danmark nu indtræde i Det Tyske Forbund?!


Det har været en dramatisk dag i London. Tidligere på dagen var der det planlagte møde på Londonkonferencen, hvor flere frygtede at det skulle komme til et sammenbrud i forhandlingerne. Mødet starter med generelle hensigtstilkendegivelser, men da den engelske udenrigsminister Lord Russell gør klar til at læse de neutrale magters forslag op, beder den danske […]

5. juni 1864: Spænding før morgendagens møde: Danskerne truer med at bryde forhandlingerne


Der er spænding i England før morgendagens konferencemøde på Londonkonferencen. De neutrale magter Rusland, England og Frankrig overvejer at stille et forslag, der vil dele Slesvig og give Danmark garanti for det resterende område. Forslaget indeholder imidlertid intet om hvor grænsen skal gå, og alene derfor er den danske delegation stærkt betænkelig ved det, da […]

3. juni 1864: Nyt fra London: De neutrale pønser på nyt kompromisforslag. Vil Danmark falde tilbage til Flensborg?


  Efter gårsdagens møde på Londonkonferencen er man ikke nået nærmere en løsning, og selvom danskerne har håbet at England vil stå fast ved deres forslag om en Slien-Dannevirke grænse, er England sammen med Rusland nu ved at strikke et kompromisforslag sammen. Forslaget lyder på, at Danmark afstår Lauenborg, Holsten og en del af Slesvig, […]

2. juni 1864: Nyt møde i London. En grænsedragning er ikke rykket tættere, men Bismarck taler nu om folkeafstemning


På Londonkonferencens seneste møde d. 28. fremlagde den engelske udenrigsminister sit forslag om at dele Slesvig ved en linje Slien-Dannevirke. De tyske magter godtog principperne i forslaget selvom de udenfor mødet slog fast, at Slesvig kunne deles, men at Slien-Dannevirkegræsen aldring kunne komme på tale. Den danske delegation udtalte sig forsigtigt om forslaget, men ville […]

28. maj 1864: Møde i London: Den engelske delingsplan drøftes, og tyskerne foreslår hertugen af Augustenborg


Dagens møde på Londonkonferencen er blevet imødeset med en vis spænding, da det er her den engelske udenrigsminister Lord Russell ville fremlægge sit forslag om at dele Slesvig og slå den sydslesvigske del sammen med Holsten i en ny slesvig-holstensk stat. Før dagens møde havde den danske delegation ønsket at regeringen gav den handlefrihed til […]

25. maj 1864: Østrig og Preussen fastlægger deres syn på delingsplanerne: Aabenrå – Tønder


Londonkonferencens næste møde er den 28. maj, hvor det forventes at England fremlægger et forslag om at dele Slesvig, og samtidig foreslår en delingslinje så langt syd som ved Slien og Dannevirke. Den danske delegation og den danske regering er åbne for forslaget, men har endnu ikke lagt sig endeligt fast på en holdning. Blandt […]

23. maj 1864: Den danske regering drøfter sin holdning til de engelske delingsforslag


Den engelske udenrigsminister og den danske delegation ved Londonkonferencen har drøftet, hvordan et eventuelt delingsforslag fra Engelsk side kunne se ud, og der begynder at tegne sig et forslag om at dele Slesvig ved en linje langs Dannevirke og floden Slien. En sådan deling vil give Danmark det meste af Slesvig og samtidig bevare det […]

23. maj 1864: Fædrelandet gør status over stormagternes hensigter ved Londonkonferencen. Måske kan Danmark forvente hjælp fra England?


Ligesom så mange andre følger den nationalliberale avis, Fædrelandet, også intenst med i, hvordan konferencen i London udspiller sig. Men ligesom alle andre må også avisen nøjes med de sparsomme og forsinkede oplysninger, der slipper afsted af den engelske hovedstad. I dagens udgave forsøger Fædrelandet at gøre status over de forskellige intentioner blandt henholdsvis de […]

19. maj 1864: Danmark og England drøfter uformelt, hvordan en delingsplan kan se ud


På Londonkonferencens møde d. 17. maj blev en deling af Slesvig ikke åbent diskuteret, men det er den løsning mange af de implicerede nu begynder at se som den eneste, der kan accepteres på både dansk og tysk side. Spørgsmålet er dog så selvfølgelig, hvor delingslinjen skal være … I går den 18. maj skrev […]

17. maj 1864: Nyt fra London: Slesvigs deling tegner sig som mulig løsning…


Londonkonferencen begyndte i slutningen af april, og indtil videre har eneste resultat været en fire ugers våbenstilstand. Men efter våbenstilstanden trådte i kraft 12. maj, kan forhandlingerne nu koncentrere sig om at søge at finde en løsning på de dansk-tyske modsætninger. På et helt overordnet plan synes konflikten at kunne løses på tre måder. Danmark […]

12. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigerne bruger kommen til kalvesteg!


Fra Agnes Gads dagbog 12. maj 1864: Mange forskjellige Rygter gaa om Vaabenstilstanden. Nogle sige, at 5000 Mand skulle blive liggende her ved Fredericia, de andre ud af Jylland? At en lille Søtræfning har fundet Sted ved Helgoland er vist, og 3 danske Fregatter have bestaaet sejerig mod den tydske Eskadre. Skulle vi beholde Indkvartering, ønske […]

10. maj 1864: I går blev der i London aftalt våbenstilstand med effekt fra 12. maj. Danmark har måtte opgive blokaden


Samme dag som Danmark kunne trække sig sejrrigt ud af slaget ved Helgoland, blev der truffet nærmere aftale om våbenstilstand i London. På gårsdagens møde under Londonkonferencen blev der som ventet, truffet aftale om en våbenstilstand. Aftalens hovedessens er, at den militære stilling bevares, og at tyskerne altså fortsat vil holde store dele af Jylland […]

9. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Fængslede danske embedsmænd løslades – mon det skyldes konferencen i London?


Fra Agnes Gads dagbog 9. maj 1864: Den ene Dag gaaer efter den anden uden nogen Forandring. Det er utvivlsomt at vi endnu en Tid maa have Taalmodighed og finde os i Alt. Imidlertid fortsættes Demoleringen af Fredericia Fæstning. Endél sprænges i Luften, Volde jævnes med Jorden, Palisaderne rykkes op og brændes. Det bekjendtgjøres i […]

7. maj 1864: Nyt fra London: Danmark opgiver at opretholde blokaden


Londonkonferencen er i gang, og det vigtigste emne her i de første uger er at få etableret en våbenstilstand så de egentlige fredsforhandlinger kan begynde. Danmark har fra starten fastholdt, at man vil have lov at opretholde blokaden af de tyske havne, hvis Østrig og Preussen vil fortsætte deres besættelse af Jylland. I begyndelsen bakkede […]

2. maj. 1864: Nyt fra London – støtten fra englænderne er vigende …


Londonkonferencen er i gang, selvom man endnu er ved de indledende drøftelser. Næste møde er 5. maj og det forventes at spørgsmålet om våbenstilstand må blive det væsentligste her. Men på hvilke betingelser? Danmark ønsker en midlertidig våbenstilstand fremfor en tidsubegrænset våbenhvile, da man frygter, at den vil give de tyske magter alt for gode […]