Tag Archives: Orla Lehmann

8. nov. 1864: C.C. Hall: Freden er ikke en dødsdom for Danmark! Hall har håb for fremtiden og en tro på, at den danske nationalitet i Slesvig ikke vil forgå


Der har under Rigsrådets forhandlinger om godkendelsen af fredstraktaten med Preussen og Østrig hersket en pessimistisk og trykket stemning. Flere har givet udtryk for, at Danmark nu snart helt ville forsvinde som selvstændig stat – bl.a. D.G. Monrad. Dog har konseilspræsident Bluhme i Folketinget og Orla Lehmann i Landstinget talt om håb og bedre udsigter for […]

7. nov. 1864: Orla Lehmann taler i Landstinget om håb for fremtiden og vil stemme for fredstraktaten


Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb […]

18. aug. 1864: Den politiske strid om ansvaret for krigens udfald fortsætter. Et folketingetsudvalg opfordrer til en kommissionsundersøgelse af Monrad-regeringen


Udsigterne til en meget hård fred har sat gang i den politiske debat. Spørgsmålet kredser især om, hvem der bærer ansvaret for, at krigen fik et så uheldigt og ulykkeligt forløb for Danmark. Orla Lehmann rettede for nyligt en kritik mod kongen, hvorefter C.G. Andræ stærkt kritiserede Monrads tidligere regering. Den forhenværende konseilspræsident C.C. Hall har […]

16. aug. 1864: Hvem bærer ansvaret for Danmarks situation? C.G. Andræ retter stærk kritik mod de nationalliberale. I Folketinget forsvarer C.C. Hall den nationalliberale kurs


Det er efterhånden blevet tid til selvransagelse blandt de danske politikere: Hvem bærer ansvaret for, at krigen er gået så dårligt, at fredsbetingelserne er blevet så hårde og Danmarks fremtidsudsigter dermed nu også ser så dystre ud? Endnu har ingen af politikerne vendt blikket indad. De har derimod travlt med at pege fingre af hinanden. Den […]

15. aug. 1864: Politisk mudderkastning efter nyhederne om de hårde fredsbetingelser – Orla Lehmann beskylder indirekte kongen for den ulykkelige udgang på krigen


Den 8. august fik de danske tropper en kongelig proklamation om våbenstilstanden mellem Danmark og Preussen-Østrig. Proklamationen har vist, at kongen og den nye konservative regering anser krigen for slut og på ingen måde overvejer at genoptage krigshandlingerne, også selvom en endelig fredsaftale endnu ikke er på plads. Den kommende fred vil dog blive på […]

20. juni 1864: Kongen beholder Monrad, som til gengæld overlader Danmarks skæbne til forsynet!


Regeringskrisen i Købehavn har fundet en afklaring, men ikke en heldig en af slagsen. Kong Christian d. 9. måtte i går opgive at danne et konservativt ministerium, men trods dette beder han i dag sin konsejlspræsident D. G. Monrad om yderligere tid til at danne et nyt ministerium. Monrad sætter ham imidlertid stolen for døren: […]

28. dec. 1863: Hall er afskediget, og Monrad træder til!


Den 1. januar 1864 udløber det østrigsk-preussiske ultimatum til Danmark, og her i den 12. time forsøger kong Christian 9. nu, om en ny regering kan afværge krigen. Konseilspræsident C.C. Hall har i flere år været regeringsleder, og hans nationalliberale kurs har haft bred opbakning i befolkningen og i Rigsrådet. Siden Christian 9. kom til […]

27. dec. 1863: Nyt ministermøde diskuterer ivrigt Monrads tilbud


Ministerkrisen spidser til. Ikke mindst efter at kultusminister D.G. Monrad tidligere i dag har erklæret sig villig til at danne et nyt ministerium, hvis C.C. Hall træder tilbage. Den vigtigste grund til, at Christian 9. ikke har villet afskedige Hall har hidtil været, at han ikke har kunnet finde andre, der vil træde i stedet. […]

27. dec. 1863: Ministerkrisen spidser til – Monrad træder frem


Krisen mellem den danske kong Christian 9. og hans ministerium under konseilspræsident C.C. Hall spidser til. I går havde kongen sammenkaldt en række fremtrædende politikere for at drøfte Danmarks alvorlige situation, og i dag mødes han så atter med Hall kl. 11. Christian 9. forlanger af Hall, at han må omdanne sit ministerium. Den stærkt […]

20. dec. 1863: Regeringen sender Rigsrådet hjem!


Konseilspræsident Hall mødtes tidligere på dagen med den engelske udsending Wodehouse, som fremlagde Preussens krav. Wodehouse var enig med Hall i, at de fulde krav var uigennemførlige, men han anbefalede Hall i det mindste at sætte Novemberforfatningen ud af kraft, så forhandlingerne kunne fortsætte. Gjorde Danmark ikke dette, kunne de ikke vente hjælp militær hjælp […]

18. nov. 1863: “Han har underskrevet!”


“Han har underskrevet!”, proklamerer indenrigsminister Orla Lehmann til de forsamlede, da han træder ud fra Christiansborgs slotsport. På det netop afsluttede statsrådsmøde er Christian 9. endelig bukket under for presset og har underskrevet Novemberforfatningen, som altså nu træder i kraft den 1. januar 1864. Forfatningen knytter Slesvig og kongeriget tættere sammen, idet den skaber en […]

Månedsoverblik oktober/november 1863: Krig kan måske undgås!


Hele oktober og de første dage af november 1863 har været præget af grundlovsdebatten og forhandlingerne om en svensk-dansk forsvarstraktat. Eksekutionstruslen fra Det Tyske Forbund har hængt over hovedet på de danske politikere, mens de i oktober 1863 har debatteret det nye forslag til en grundlov for Danmark og Slesvig. Presset går kort fortalt på, […]

30. okt 1863: Uofficielt aftenmøde om den nye grundlov


Her til aften afholdes der et uofficielt møde mellem regeringen og en række rigsdagsmedlemmer, hvor regeringen forsøger at overtale disse til at støtte det nye grundlovsforslag (den senere Novemberforfatning). Det er særligt konseilspræsident C.C. Hall og indenrigsminister Orla Lehmann, der er aktive ved mødet, og de fortæller flere af de tilstedeværende, at den svenske udenrigsminister […]

4. sep. 1863: Grev Hamilton drager til Stockholm for at få sluttet den dansk-svenske traktat


Den svenske gesandt i Danmark, den indflydelsesrige grev Hamilton, drager i dag til Stockholm for at få den dansk-svenske forsvarstraktat godkendt af den svenske regering. Godkendelsen i den svenske regering betragtes af de fleste danskere som en ren formalitet, og flere både danske og internationale aviser har allerede omtalt alliancen som et faktum. Som tidligere […]

3. sep. 1863: Orla Lehmann holder forlovelsesfest for Nordens tre riger!


Den svenske gesandt grev Hamilton drager i morgen til Stockholm for at få den svenske regerings godkendelse af forsvarstraktaten. Den danske konseilspræsident C.C. Hall har tidligere rykket for Sveriges godkendelse, og der er derfor stor glæde over, at sagen nu falder på plads. I aften holder den danske indenrigsminister Orla Lehmann derfor fest for Hamilton […]

20. juli 1863: Frankrig forsøger at få Danmark til at bøje af


Mens England fraråder de tyske stater at gribe ind over for Danmark, forsøger Frankrig at få Danmark til ikke at gøre modstand mod en tysk indgriben i Holsten (eksekution). I dag beretter den franske gesandt i København om samtaler, han har haft med centrale danske ministre. Den stærkt nationalliberale indenrigsminister Orla Lehmann er ikke til […]

4. maj 1863: Debat i Rigsrådet. Hall vil ikke afvise forfatningsændring


I dag er der 1. behandling af adresseforslaget fra 28. april, hvor rigsrådsmedlemmer krævede Holstens delvise udskillelse stadfæstet i en ny forfatning. Konseilspræsident Hall spørger i Rigsrådet, om den fremsatte adresse er en mistillidserklæring til regeringen. Men derudover er han på ingen måde afvisende over for tanken om at lade det nye forhold mellem Holsten […]

5. nov. 1862: Statsrådets ministre modtager Frederik d. 7.s Slesvigpolitik med forsigtig imødekommenhed


Kong Frederik 7. har netop erklæret i Statsrådet, at Slesvig nu må knyttes tæt til Danmark (se forrige nyhed). Ministrene er postivt indstillede, men ser også farer. Konseilspræsident Hall, som har anbefalet et kursskifte i denne retning, mener, at man skal gå forsigtigt frem og passe på ikke at erklære indlemmelse af Slesvig som officiel […]