Tag Archives: Rigsrådet

12. nov. 1864: Kongen har i dag ratificeret fredstraktaten: Det er den tungeste dag i mit liv


I går stod det klart, at begge Rigsrådets kamre stemte for en godkendelse af fredstraktaten. I dag har traktatens ratifikationsakter så været til underskrivelse i Statsrådet. De formelle handlinger er ved at være overstået i forhold til endeligt at kunne besegle freden mellem Danmark på den ende side og Preussen-Østrig på den anden. Kong Christian […]

11. nov. 1864: Trods modstand har Rigsrådet, som ventet, godkendt fredstraktaten. Et klart flertal i både Folke- og Landstinget har stemt for fredsaftalen


Den 5. november blev Rigsrådet sammenkaldt for at begynde forhandlingerne om fredstraktatens godkendelse. I dag er der resultat fra begge kamre, og både Folketinget og Landstinget har stemt for en godkendelse af fredsaftalen. Under forhandlingerne har det i væsentlig grad været modstanderne mod fredstraktaten, som har ført ordet. Blandt dem har Frederik Hammerich kaldt fredstraktaten […]

8. nov. 1864: C.C. Hall: Freden er ikke en dødsdom for Danmark! Hall har håb for fremtiden og en tro på, at den danske nationalitet i Slesvig ikke vil forgå


Der har under Rigsrådets forhandlinger om godkendelsen af fredstraktaten med Preussen og Østrig hersket en pessimistisk og trykket stemning. Flere har givet udtryk for, at Danmark nu snart helt ville forsvinde som selvstændig stat – bl.a. D.G. Monrad. Dog har konseilspræsident Bluhme i Folketinget og Orla Lehmann i Landstinget talt om håb og bedre udsigter for […]

7. nov. 1864: Orla Lehmann taler i Landstinget om håb for fremtiden og vil stemme for fredstraktaten


Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb […]

6. nov. 1864: D.G. Monrad: Fredslutningen vil være Danmarks dødsdom


Rigsrådets to kamre, Folketinget og Landstinget, skal beslutte sig for at godkende eller forkaste den fredstrakt, som regeringen har sagt god for og de danske forhandlere har underskrevet i Wien. I begge kamre forventes et flertal for at godkende traktaten, da Danmark reelt set ikke har noget andet valg. Ikke desto mindre er der modstand, bl.a. […]

5. nov. 1864: I Folketinget fortsætter modstanden mod fredstraktaten. Flere frygter at traktaten reelt vil være en dødsdom for Danmark som stat


Rigsrådets behandling af fredstraktaten fortsætter, og de to kamre – Folketinget og Landstinget – skal beslutte, om man vil godkende og dermed cementere freden med Preussen og Østrig. Man forventer at et flertal i begge ting vil godkende freden, men der har allerede lydt protester fra Folketingets slesvigske repræsentanter. Modstanden mod fredstraktaten fortsætter i Folketinget, hvor […]

5. nov. 1864: Godkendelsen af fredstraktaten får modstand blandt de slesvigske repræsentanter i rigsrådet


Rigsrådet er sammenkaldt og skal i den næste tid blive enige om enten at godkende eller afvise den fredstraktat, som de danske forhandlere i Wien har underskrevet. Det forventes, at traktaten godkendes, men ikke desto mindre er der modstand over for fredsaftalen og stemningen er ikke god blandt medlemmerne i rigsrådets to kamre – Folketinget og […]

26. dec. 1863: Christian 9. mødes med fremtrædende politikere på Amalienborg


Christian 9.s forsøg på at få genindkaldt Rigsrådet strandede før jul, men nu har kongen valgt det utraditionelle skridt at indkalde både ministrene og en lang række andre fremtrædende politikere til et ekstraordinært møde på Amalienborg. Mødet forløber dog rodet, selvom Christian 9.s lille søn, prins Valdemar, tilbyder de tilstedeværende at slå kolbøtter for at […]

24. dec. 1863: Kongen beder ministeriet træde tilbage!


Efter forhandlingerne med kongen i går aftes har konseilspræsident Hall haft samtaler med de øvrige ministre og andre fremtrædende politikere. Selvom der først var stemning for at gå ind på kongens ønske om at genindkalde Rigsrådet, har man dog besluttet sig for at sige nej. Kong Christian 9. opgiver herefter ønsket om, at Rigsrådet skal […]

21. dec. 1863: Statsråd og overvejelser om ny dansk regering


I dag afholdes statsråd mellem kongen og hans ministerium, men der er dog ikke megen udsigt til godt samarbejde. Kongen havde gerne set, at ministeriet havde fulgt lord Wodehouses råd og havde sat Novemberforfatningen ud af kraft for Slesvigs vedkommende. Men konseilspræsident Hall og det øvrige ministerium vil ikke gøre noget sådant og har i stedet […]

20. dec. 1863: Regeringen sender Rigsrådet hjem!


Konseilspræsident Hall mødtes tidligere på dagen med den engelske udsending Wodehouse, som fremlagde Preussens krav. Wodehouse var enig med Hall i, at de fulde krav var uigennemførlige, men han anbefalede Hall i det mindste at sætte Novemberforfatningen ud af kraft, så forhandlingerne kunne fortsætte. Gjorde Danmark ikke dette, kunne de ikke vente hjælp militær hjælp […]

15. nov. 1863: Berlingske Extra: Kongens tilstand forværret!


Her kl. 11 udsendes et Extrablad af Berlingske Tidende. Det beretter for de fortvivlede københavnere, at den syge konges tilstand er yderligere forværret. I Glücksborg, hvor kongen befinder sig, har man endnu mindre håb. Her regnes det nu for et spørgsmål om tid, før den bevistløse konge bukker under for sygdommen. Konseilspræsident Hall og resten […]

13. nov. 1863: Bismarck meddeler sit nye syn på Novemberforfatningen til København


Kun 15 minutter efter, at Novemberforfatningen er vedtaget i det danske Rigsråd, tikker et telegram ind hos det preussiske gesandtskab i København. Telegrammet indeholder Bismarcks nye skarpe afstandtagen til Novemberforfatningen, som han ganske pludseligt er slået ind på. Et tilsvarende telegram er sendt til London. Bismarks holdningsskifte bliver altså meddelt for sent til at bremse […]

13. nov. 1863: Novemberforfatningen er vedtaget!


Novemberforfatningen for Danmark og Slesvig er vedtaget her til aften kl. 20.45 med 40 stemmer mod 16. Forslaget krævede 38 stemmer for og er altså kun vedtaget med en smal margin. Forhandlingerne har varet det meste af dagen, og udfaldet har på intet tidspunkt været sikkert. Men nu har Rigsrådet vedtaget forfatningen, og den mangler […]

13. nov. 1863: En advarsel i 12. time!


Novemberforfatningen debatteres i Rigsrådet i dag, hvor regeringen håber på at få den endeligt godkendt. Forsamlingen kender til kong Frederik 7.s alvorlige sygdom, men ikke til det pludselige omslag i Preussens syn på forfatningen. De konservative modstandere af den nye forfatning taler nu for første gang stærkt imod den. Den tidligere udenrigsminister Bluhme gav oprindeligt […]

13. nov. 1863: Novemberforfatningen skal vedtages, og kongen er alvorligt syg!


Skæbnen har valgt den 13. som datoen, hvor de store begivenheder tørner sammen i Danmark. Rigsrådet samles i dag for endeligt at vedtage Novemberforfatningen, men før mødet går i gang, oplæser præsidenten for forsamlingen et telegram fra Glücksborg, hvor det meddeles, at kong Frederik 7. er alvorligt syg! Ingen ved dog endnu, hvor alvorligt det […]

12. nov. 1863: Bismarck fordømmer pludselig Novemberforfatningen!


Hidtil har Bismarck ikke udtalt sig om det danske forfatningsforslag, som i morgen skal til 3. behandling i det danske Rigsråd. Hans udtalelser til den danske gesandt i Berlin for et par uger siden er endda blevet tolket sådan fra dansk side, at Bismarck og Preussen ikke har noget at indvende mod den nye danske […]

9. nov. 1863: Grundlovsudkastet sendes til 3. behandling


Ved dagens møde i Rigsrådet afsluttedes 2. behandlingen af udkastet til Novemberforfatningen, som Rigsrådet har arbejdet med siden begyndelsen af oktober. Forfatningen skal indføre et nyt fælles parlament for kongeriget Danmark og Slesvig, oven over deres nuværende repræsentationer. Konseilspræsident C.C. Hall taler varmt for forfatningsforslaget og forsikrer om, at der ikke findes noget bedre tidspunkt […]

Månedsoverblik oktober/november 1863: Krig kan måske undgås!


Hele oktober og de første dage af november 1863 har været præget af grundlovsdebatten og forhandlingerne om en svensk-dansk forsvarstraktat. Eksekutionstruslen fra Det Tyske Forbund har hængt over hovedet på de danske politikere, mens de i oktober 1863 har debatteret det nye forslag til en grundlov for Danmark og Slesvig. Presset går kort fortalt på, […]

2. nov. 1863: 2. behandling af grundlovsudkastet


I dag begynder 2. behandlingen af grundlovsudkastet i det danske parlament Rigsrådet. Den nationalliberale avis Fædrelandet vurderer, at behandlingen vil tage en uges tid. Selvom udkastet skal igennem tre behandlinger, før det kan opkastes til lov, er det sidste gang, Rigsrådet får mulighed for at ændre på udkastets indhold. Dette skyldes, at det er regeringen, […]