Tag Archives: Våbenstilstanden

3. nov. 1864: Krigsministeriet har sat den danske hær på fuldstændig fredsfod. Størstedelen af hæren er dog allerede sendt hjem


Diplomaterne i Wien har underskrevet fredsaftalen, og derfor har det danske krigsministerium per 1. november beordret, at hæren sættes på så godt som fuldstændig fredsfod. Siden indgåelsen af våbenstilstanden den 18. juli er størrelsen på den danske hær løbende blevet reduceret. Overkommandoen har gentagende gange foretaget såkaldte ”Hjempermitteringer”, og derfor er mange danske soldater allerede vendt […]

25. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er ved at miste tålmodigheden – “de drage vist aldrig ud”


Fra Agnes Gads dagbog 25. september 1864: Det var ret saa festligt og smukt, som navnlig “de Fattige” forleden Dag anstrængte dem, for at bevise Assessoren den sidste Ære ved hans Begravelse. Midtvejs imellem Pjedsted og Karensdahl var der – udelukkende af Stoddere og Fattige, hvoriblandt nogle gamle og svage – bygget en smuk Æreport […]

22. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Bekendtgørelse – offentlige pensioner og understøttelser suspenderes


Fra Agnes Gads dagbog 22. september 1864: Bekjendtgørelse: Den Fredspreliminairene af 1. August tilføjede Protokol af samme Dag angaaende Vaabenstilstanden, bestemmer i Artikel 6, at af Jyllands Indtægter ere, foruden Omkostningerne ved Troppernes Forplejning p.p. endnu ikkun at bestride de for Forvaltningen nødvendige Udgivter. Paa Grund af denne Bestemmelse kan jeg for Fremtiden kun bevilge […]

30. maj 1864: Fædrelandet reporterer fra Sundeved: Befolkningen er blevet berøvet mad, penge og gods – men allermest frygter de tabet af deres danske nationalitet


Nyheder om forhandlingerne ved Londonkonferencen er endnu ikke sluppet ud til den danske presse. Derfor bringer den nationalliberale avis, Fædrelandet, i dagens udgave en reportage fra Sundeved-området. Befolkningen i Sundeved har især lidt under den store koncentration af preussiske tropper på grund nærheden til den tidligere frontlinje ved Dybbøl. Våbenhvilen har nu lykkeligvis fjernet presset på […]

19. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er frustreret over våbenhvilen – “Enten Krig eller Fred!”


Fra Agnes Gads dagbog 19. maj 1864: Gudskelov, vi dog fik børstet den østrigske Flaade, som de have pralet saa meget af, ved Helgoland, før denne fordømte Vaabenhvile! Med denne ere vist alle Danske saare misfornøjede: Enten Krig eller Fred!Jeg var da med i Kolding igaar. Det var en anstrængende Tur; men jeg har taalt den som en […]

13. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes forbander de dansk-tyske venskaber


Fra Agnes Gads dagbog 13. maj 1864: Det er en mærkværdig ,Vaabenstilstand! For at en saadan virkelig eksistere, kunne vi ej længere tvivle om, da en Damper iaftes skal være løben ind til Vejle, men under tydsk Flag! Igaar Middags Klok. 12 ophørte ogsaa Demoleringen af Fredericia Fæstningsværker, efter at der baade med danske og […]